Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Att bygga ett tåligt företag

Från småskalig grönsaksförsäljning till att bli en pionjär inom resilient landsbygdsföretagande. Det är Elin Hjalmarssons mål.

 Elin Hjalmarsson
Elin Hjalmarsson FOTO: Carina Engqvist

Resiliens, att bygga ett samhälle som klarar av förändring och kriser, är ett begrepp som hörs allt oftare och börjar påverka inte minst utvecklingen på landsbygden. Livsmedelsproduktion i närområdet är ett konkret exempel.

Bytte bana

Elin Hjalmarsson är den före detta läraren som bytte bana till odling. Nu siktar hon på 1 000 kvadrat odlingsmark och resiliens som grund för hennes företag Russnäs Andelsjordbruk.

På vilket sätt är din företagsidé just resilient?

– För att vara resilient är det viktigt att hitta grödor som står pall för nyckfullt väder och en vattenförsörjning som funkar även under perioder av torka.

Affärsmässig utmaning

Vid sidan av de praktiska utmaningarna kring odlingen finns de affärsmässiga.

– För att få tillräckligt stora intäkter räcker det förmodligen inte med gårdsförsäljning och kassar till privatpersoner, utan även att få in skolor, restauranger och andra stora kunder.

Fått stöd

Företaget har fått visst stöd av leaderföreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Elin Hjalmarsson hoppas också på medvind från samhällsutvecklingen.

– Jag hoppas att medvetenhet om fördelarna med lokala leverantörer ökar. Att fler börjar förstå att det är bra att inte vara beroende av transporter och ett lågt oljepris. Säg att vi står inför någon form av kris, om Eksjö kommun handlar till skola och omsorg i närområdet är det mindre sårbart än om råvarorna kommer från utlandet. Dessutom bidrar det till fler jobb i bygden.

Praktisk resiliens

Nu, ungefär tio år efter att resiliens blev ett modeord på miljökonferenser och bland forskare, är det dags för näringslivet att haka på och alla från H&M, Houdini till en rad små lantbruksföretag, likt Russnäs, försöker omsätta begreppet i praktiken. Men fortfarande har de flesta personer inte en aning om vad det betyder.

 My Sellberg, doktorand på Stockholm Resilience Center vid Stockholm universitet.
My Sellberg, doktorand på Stockholm Resilience Center vid Stockholm universitet. FOTO: Pressbild SRC

Minska sårbarhet

My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center, fördjupar:

– Resiliens i samhället går ut på att minska den sårbarhet som följer av bland annat stora klimatförändringar, social orolighet och ekonomiska kriser, säger hon. För landsbygdsföretag kan det handla om att odla flera olika grödor, att bredda sitt erbjudande till flera marknader eller att minska risken för skogsbränder.

Tydligare begrepp

Än så länge är landsbygdsföretag som driver en verkligt resilient verksamhet ofta finansierade med skattemedel eller stöd från EU:s landsbygdsfond. Astrid Lindgrens Hembygd är en föregångare när det gäller att skapa förutsättningar för resilienta landsbygdsföretag.

– Vi ser stora möjligheter för resilienta företag eftersom de bidrar till samhällets problemlösning. Men vi ser också stora utmaningar. Inte minst ekonomiskt. Där kan vi ge leaderscheckar som smörjmedel. En annan utmaning är att begreppet resiliens måste tydliggöras för företagare, säger Johanna Stejdahl, verksamhetsledare på Astrid Lindgrens Hembygd.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen