Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Billigare att göra sin första anställning 2018

Växastödet för första anställningen utökas och det blir enklare att bestämma avskrivning på maskinpark och byggnader. En stor del av Sveriges småföretagare kan se fram mot enklare redovisningsregler efter årsskiftet.

 Billigare för fler att göra sin första anställning, och lättare att beräkna avräkning på maskinerna 2018.
Billigare för fler att göra sin första anställning, och lättare att beräkna avräkning på maskinerna 2018. FOTO: Hans Dahlgren, fri publicering

Den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna som tidigare bara kunde utnyttjas av enskilda näringsidkare, har nu utökats. Nu gäller de även aktiebolag och handelsbolag när de anställer sin första medarbetare.

Reglerna gäller retroaktivt för de som anställt efter 31 mars 2017.

Sänkningen gör att man bara betalar ålderspensionsavgift om 10,21 procent, på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren.

Enklare bokföring

De nya bokföringsreglerna trädde i kraft 1 januari och gäller alla företag som upprättar årsbokslut, enskilda näringsidkare och samfällighetsföreningar.

Nu ska det bli enklare att redovisa utgifter och inkomster för rätt period och värdera varulager. Man har också gjort förändringar för att det ska bli lättare att bestämma avskrivning på maskiner och byggnader.

– De nya reglerna kommer att påverka både det bokförda och det deklarerade resultatet. Vidare finns förenklingar, exempelvis behöver inte belopp under 5 000 kr periodiseras. Sådana förenklingar är naturligtvis positivt för dig som företagare, säger Peter Nilsson, ansvarig för redovisningsfrågor inom LRF Konsult i en kommentar.

Verktyg för utveckling

Peter Nilsson har varit med i Bokföringsnämnden och beslutat om de nya reglerna.

Förändringen består också i att det samma regler gäller för en större variation av företag. Det gör att ett företag har möjlighet att växa utan att bokslutet blir mer komplicerat, rent regelmässigt.

– Företagare som lever på sitt företag har alla möjligheter att använda bokföringen som stöd i analysen och utvecklandet av företaget, säger Peter Nilsson.

Fakta: Redovisningsreglerna

– Alla företag som upprättar ett årsbokslut ska använda dem.

– Det gäller enskilda näringsidkare, samfälligheter, ideella föreningar, stiftelser, jaktvårdsområden etc.

– Enskilda näringsidkare och ideella föreningar måste dessutom göra ett val om de ska tillämpa de nya reglerna eller om de ska gå över till eller fortsätta tillämpa reglerna om så kallat förenklat årsbokslut.

– Företag som väljer att gå över och tillämpa reglerna om förenklat årsbokslut ska göra en så kallad öppningsbalansräkning redan våren 2018.

– Beroende på hur företaget ser ut och vad man vill med sitt företag kan valet vara viktigt.

– Reglerna ska tillämpas från 2018, det vill säga första gången i bokslutet som upprättas 2019.

Källa: LRF Konsult

Fakta: Växastöd

– Gäller endast för ersättning som har betalats ut under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021.

– För att de nya reglerna om växastöd ska kunna tillämpas får det inte handla om ersättning som betalas ut till en delägare eller en företagsledare i bolaget.

– Den som anställs inom ramen för växa-stödet får inte heller vara närstående till sådana personer.

– Kraven är att anställningen ska pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka.

– Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Stödet kan medges under högst tolv månader.

Källa: Skatteverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen