Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Brett samarbete ska få fart på tillväxten

Hästbranschen sluter upp i nationell företagsstrategi. Målet är att öka konkurrenskraft och tillväxt i svenskt hästföretagande.

– Vi är en enad näring. Det är så himla roligt när man får ta ett sådant här övergripande helhetsgrepp, säger Lotta Folkesson, LRF Häst.

 – Hästnäringen jobbar tillsammans med bland annat jordbruksverket inom tre olika områden. Det är regler och villkor, konsument och marknad och kunskap och innovation, säger Lotta Folkesson.
– Hästnäringen jobbar tillsammans med bland annat jordbruksverket inom tre olika områden. Det är regler och villkor, konsument och marknad och kunskap och innovation, säger Lotta Folkesson. FOTO: Privat

Det är LRF Häst som tagit initiativet till att samla hela hästnäringens breda utbud av verksamheter och företag, till en gemensam strategi. De har också fått uppdraget att driva strategiarbetet, med stöd av en majoritet av hästnäringens organisationer.

– Det är otroligt glädjande att vi kommit så här långt och nu kan gå ut med en gemensam strategi för hela näringen, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF Häst.

Gemensam kraft

Den nya strategin har som mål att ta vara på den innovativa hästföretagaranda som finns i Sverige. Den ska bidra till ökad tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling för den svenska hästnäringen. I dag skapar hästnäringen ungefär 30 000 arbetstillfällen.

– Det finns många frågor som påverkar branschen brett och som därför bör drivas gemensamt. Till exempel hinder och motstånd man stöter på som hästföretagare, och som är samma oavsett inriktning.

– Vi dras med ett rykte att inte kunna hålla sams eller enas. Vi behöver stärka hästnäringens status och ta ett större grepp tillsammans med branschen, politiker och våra samverkansinstanser.

LÄS MER: De startar kompetensutveckling för travet

Går till handling

Ställningstaganden och mål för strategin har arbetats fram på både stormöten, dialog och genom att samla information via intervjuer och enkäter. Delarna har även gått ut på remiss i flera omgångar.

FAKTA: Svensk hästnäring

– I Sverige finns cirka 360 000 hästar. Under de senaste 40 åren har näringen femdubblats med avseende på antal hästar.

– Branschen skapar drygt 30 000 helårsarbeten.

– Inte förrän helt nyligen godkändes hästsport som friskvård. Det innebär att många hästverksamheter nu har tjänster som kan betalas med friskvårdsbidrag.

– Sverige är det land i Europa som har flest hästar per capita.

– Omkring 7 500 svenska företag bedrev hästrelaterad verksamhet 2012.

– Hästnäringen genererar en total samhällsekonomisk omsättning om cirka 46 miljarder kronor.

– Ridsporten är den största ungdomsidrotten efter fotbollen, men med tydlig inriktning på flickor.

Källa: Vinnova

Nu pågår arbetet med att färdigställa den handlingsplan med konkreta åtgärder som är kopplad till strategin.

– Hästnäringen jobbar tillsammans med bland annat jordbruksverket inom tre olika områden. Det är regler och villkor, konsument och marknad och kunskap och innovation. Det pågår redan arbete kring många frågor som rör hästnäringen, men de kommer ändå att läggas in i handlingsplanen. Man kommer säkert att känna igen en del, säger Lotta Folkesson.

Klar i november

Den färdiga handlingsplanen kommer att presenteras senare under hösten.

– Vi siktar på att presentera den med pompa och ståt i november om allt går enligt planen.

Det finns ett brett engagemang i satsningen bland både stora och små aktörer inom hästnäringen.

– Hästföretagarstrategin är ett bevis på att vi i näringen kan samla oss kring enkla och tydliga budskap, vi har en bransch med utvecklingspotential och många organisationer som är beredda att bidra – en gemensam agenda ger ökad kraft i arbetet framåt! Det säger Stefan Johansson, VD, Hästnäringens Nationella Stiftelse i ett uttalande kring strategin.

LÄS MER: Gratis omskolning ska locka folk till travbranschen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen