Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Bristande säkerhet i arbete med kemikalier

Många får bakläxa på sin hantering av farliga kemiska ämnen på arbetsplatsen. Åtta av tio företag fick krav på åtgärder efter inspektion.

 Åtta av tio företag fick krav på åtgärder efter inspektion.
Åtta av tio företag fick krav på åtgärder efter inspektion. FOTO: Lisa Rogert

I en riktad insats har Arbetsmiljöverket tittat närmare på hantering och dokumentation av kemikalier och kemiska risker inom bland annat gröna näringar.

– Vi gjorde drygt 1 800 inspektioner och ställde krav på 80 procent av de inspekterade arbetsplatserna, säger Tomas Dahlquist på Arbetsmiljöverket.

De flesta företag som hade brister i sin hantering, fick krav på två – tre förbättringar var.

Grundregler

Man utgick från fyra regler som skulle vara uppfyllda.

– De ska ha en förteckning över alla farliga ämnen och kemiska risker på arbetsplatsen, det gäller allt man köper in och allt man själv genererar i sin verksamhet. De ska även dokumentera hur de arbetar med kemikalierna, hur de förvaras och eventuella risker som kan uppstå där.

Det gäller till exempel om ämnen som förvaras tillsammans, kan utgöra risk om de blandas.

– Vi tittade också på om personalen fått relevant information och kunskap i förhållande till riskerna. När det gäller särskilt farliga risker, ska det även finnas skriftlig information.

– Ibland saknar företagen egen kompetens för att hantera sina kemiska risker eller för att utbilda personalen. Då krävs det att man tar in någon utifrån, som kan hjälpa till.

Missade egna risker

80 procent av de gröna företagen fick krav på förbättringar. De största bristerna som man såg vid inspektionerna, var i förteckningen över de kemiska risker som skapades i själva verksamheten.

– Som svetsrök när man svetsar, eller syreundanträngande rötgaser som kan utgöra en stor fara om man inte är medveten om riskerna.

En jordmån med mycket kvarts, gör till exempel att man får kiseloxid i jorddammet. De små vassa partiklarna har visat sig kunna orsaka både cancer och lungsjukdomen silikos. Även damm från spannmål och torrt grovfoder ska räknas som en kemisk risk.

Något som det också visade sig att många missat att dokumentera, var kemikalier som köps in i mindre mängd. Till exempel för olika typer av underhållsarbete och rengöring.

– Man kan ha en väldigt bra och noggrann förteckning över växtskydd, gödning och drivmedel, men helt ha missat till exempel frätande diskmedel och rengöringsmedel.

Brister hos nio av tio

Av de livsmedelsproducerande företag som inspekterades, fick 90 % krav på åtgärder. Även här var det exempelvis rengöringsmedel som man missat att dokumentera som kemisk risk.

– Reaktionen kunde vara att ”Det har vi ju bara till städning” och ”Det där har vi ju hemma”. Det får man såklart gärna ha, men på arbetsplatsen måste man dokumentera allt som kan innebära kemiska riskkällor.

Några företagare förstod inte alls varför deras verksamhet skulle inspekteras.

– De kunde säga att ”Det förekommer inte några kemiska risker i min bransch”, men så är det inte, det finns nästan överallt, säger Tomas Dahlquist.

I jordmån med mycket kvarts finns till exempel kiseloxid i jorddammet, vilket utgör en stor arbetsmiljörisk vid inandning. Kiseldamm är sedan länge dokumenterat cancerframkallande och kan ge lungsjukdomen silikos.

FAKTA: Krav på dokumentation

Ett vanligt krav som Arbetsmiljöverket har ställt efter inspektionerna är krav på dokumentation av det som kommit fram i arbetsgivarens undersökning och riskbedömning.

När arbetsgivarna undersöker och riskbedömer farliga ämnen behöver fokus främst vara:

– Hur arbetstagare exponeras

– Vad som ska göras för att begränsa riskerna

– Hur arbetstagare ska skyddas

– Hur beredskapen för olyckor är.

Inspektionerna är en del i en europeisk arbetsmiljökampanj för att få friskare arbetsplatser, genom att hanteringen av farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt.

Under början av 2019 kommer Arbetsmiljöverket att följa upp med inspektioner på de arbetsplatser som har fått krav.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen