Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Jobb-Karriär 20 november 2017

Dubbelt så hög skaderisk för inhyrd personal

Arbetsmiljöverket varnar, inhyrd personal alltid utsatt för större skaderisker. Enligt ny statistik skadas fler än 20 tillfälligt inhyrda varje vecka. Nu satsar verket på informationskampanj.

 Fallolyckor och olyckor med fordon är bland de vanligast anmälda arbetsolyckorna.
Fallolyckor och olyckor med fordon är bland de vanligast anmälda arbetsolyckorna. FOTO: MOSTPHOTOS

Tillfällig inhyrd personal är vanlig i gröna näringar, och många av de gröna yrkena är även generellt förknippade med ökade risker för arbetsskador.

Som inhyrd från bemanningsföretag eller säsongsanställd är man ny på jobbet oftare. Även för en person med stor erfarenhet i yrket, finns det mycket att lära sig och vänja sig vid, som skiljer mellan olika arbetsplatser. Det kan vara nya maskiner, rutiner som är annorlunda, eller regler som man arbetar efter, men som inte finns nedtecknade eller anslagna.

Enligt arbetsmiljöverkets statistik är tillfälligt inhyrd personal dubbelt så skadedrabbad som andra arbetsformer.

– Inhyrd personal har samma rätt till en bra arbetsmiljö som alla andra på arbetsplatsen. Det gäller även den sociala arbetsmiljön eftersom för hög arbetsbelastning eller känslan av att inte höra till kan leda till att personen blir sjuk, säger Heli Aarnipuro, projektledare för inspektionsinsatsen mot bemanningsbranschen i ett pressmeddelande.

 Även handhållna verktyg är vanliga skadeorsaker bland anmälningarna.
Även handhållna verktyg är vanliga skadeorsaker bland anmälningarna. FOTO: MOSTPHOTOS

Man uppmanar arbetsgivare att lägga tid på en ordentlig introduktion med genomgång av risker i arbetet och tydliga instruktioner för att minska risken för skador. Arbetsmiljöverkets tidigare inspektioner av bemanningsföretag och arbetsgivare som hyr in personal, har visat att det är introduktionen som ofta brister, vilket kan vara en del av anledningen till den ökade skaderisken.

Inspektionerna har också visat att de bemanningsanställda är de som ofta får göra de tyngsta arbetsuppgifterna, vilket också kan bidra till ökningen enligt arbetsmiljöverket.

– Arbetsmiljöansvaret är ett gemensamt ansvar som bygger på ett kontinuerligt samarbete innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro.

”Vi vill nu uppmärksamma arbetsplatser som ofta hyr in personal på riskerna med att vara ung och ofta ny på jobbet och om vikten av att ge en bra introduktion. I veckan inleder Arbetsmiljöverket en informationskampanj mot branscher som ofta hyr in personal”, skriver Arbetsmiljöverket.

Skaderisk bland anställda

De flesta som skadas är unga män (30% av anmälningarna 2011-2015 var under 25 år, varav 76% var män)

Inhyrd personal finns i alla branscher

Bemanning är vanligt inom industri och tillverkning och det är också där som de flesta olyckor sker.

Andra branscher där många olyckor sker med truck är transport och magasinering samt handel.

Många företag satsar på att anställa oerfarna och nyanlända

Introduktionen till inhyrd personal är ofta bristfällig och man vet att det finns ett samband mellan skador och otydlig introduktion.

Alla anställda löper 4-6 gånger högre risk att skada sig under sin första månad på jobbet, jämfört med den som arbetat i mins ett år (enligt en studie gjord av den kanadensiska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket)

De vanligaste anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro hos bemanningsanställda är fallolyckor, olyckor med fordon och handhållna verktyg, som främst orsakas av hala golv, truckar och knivar.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen