Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Jobb-Karriär 1 december 2017

En dag på naturbruksgymnasium

Elever från grundskolan erbjuds att vara med en dag på Segragymnasiet i Skåne. Tanken är att de ska få känna på hur det är att delta i undervisningen. Om ungdomarna nappar på skolans utbud väntar en arbetsmarknad med behov.

 Segragymnasiet erbjuder elever i årskurs nio att komma till skolan för att se om stämningen där passar dem och om de kan tänka sig att studera på naturbruksgymnasiet.
Segragymnasiet erbjuder elever i årskurs nio att komma till skolan för att se om stämningen där passar dem och om de kan tänka sig att studera på naturbruksgymnasiet. FOTO: Eva Larsson

Segragymnasiet erbjuder utbildningar som kan leda fram till ett jobb inom lantbruket eller i dess omkrets. Utifrån intresse hos eleven kan ungdomarna välja en inriktning inom lantbruk, djur eller entreprenad.

Erbjuds ”skuggning”

Nu erbjuder man ungdomar i årskurs nio att få ”skugga” eleverna på skolan. Med det menas att de får vara med en hel dag för att känna efter om utbildningen och skolan kan passa dem.

Helena Esbjörnsson är rektor för skolan och nu väntar bråda tider med möten och information för att locka nya elever till skolan.

Hur är intresset för att besöka Segragymnasiet bland niorna?

– Denna vecka har vi sju skuggelever, det är några på häst, hund och några på lantbruk. Så det är högsäsong för skuggningen. Vi har elevambassadörer i tvåan som tar hand om skuggeleverna.

Hur många sökande hade ni förra året?

– Vi hade runt 40 stycken. Vår optimala årskurs är drygt 40 elever. Vi tänker vara en skola med 120 elever.

 Branschen har en utmaning i att göra jobbet som djurskötare mer attraktivt. Det kan handla om arbetstider och en större förståelse för sociala behov.
Branschen har en utmaning i att göra jobbet som djurskötare mer attraktivt. Det kan handla om arbetstider och en större förståelse för sociala behov. FOTO: Eva Larsson

Vilken inriktning är mest populär respektive minst populär?

– Det är ganska jämnt och det är vi glada för. I höstas när vi tog in de som nu är ettor så ökade vi väldigt starkt på hästinriktningen, vi bygger om kostall till hästboxar. Annars är det ganska jämnt.

Hur är fördelningen mellan killar och tjejer?

– Det är fifty-fifty. Fortfarande har vi en övervikt av killarna på lantbruksinriktningen och lite färre killar på häst och hund. Vi har nog ungefär tio tjejer som läser lantbruk av totalt 40 lantbrukselever.

Efter utbildningen väntar en arbetsmarknad med skriande behov menar Helena Esbjörnsson. Samtidigt finns en utmaning i branschen att göra jobbet mer attraktivt så att det lockar till att jobba som till exempel djurskötare. Spakar lockar mer än svansar just nu. Viktiga egenskaper för att bli anställd är att ha djuröga, teknisk förståelse och social kompetens.

Social kompetens

Social kompetens förväxlas ofta med att vara utåtriktad eller pratglad.

Det finns ingen exakt beskrivning av vad social kompetens är, men i enkla ordalag handlar social kompetens mycket om att kunna lyssna aktivt och ta till sig av det andra säger, att kunna tala så att andra blir intresserade och förstår, samt att visa hänsyn till andra och kunna sätta sig in i andra individers känslor.

Det är vanligt att arbetsgivare efterfrågar social kompetens bland sina anställda. Man kan utveckla sin sociala kompetens genom kunskap och genom att vara uppmärksam på sitt beteende.

Källa: Wikipedia.

Segragymnasiet

Skolan har fyra naturbruksinriktningar: Djursjukvård, hund, häst och lantbruk.

Här går drygt 100 elever, varav drygt 60 bor på internatet.

Skolan startades 1961

2014 sålde kommunen gymnasiet till Naturbruksgymnasium AB.

2016 tillkom en Djursjukvårds-inriktning.

Relaterade artiklar

Till toppen