Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Så får du nytta av utvecklingssamtalet

Individuella samtal mellan arbetsgivare och medarbetare är ett utmärkt verktyg för att få överblick över verksamheten, sätta nya mål och öka motivationen.

 AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna. FOTO: Annika af Klercker

Så här på vårkanten är det många arbetsplatser som genomför de årliga utvecklingssamtalen.

– Det är en möjlighet att se framåt och lägga fokus på framtida mål, säger AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Med utvecklingssamtal kan man säkerställa att alla i verksamheten vet vilka mål ni arbetar mot, och hur de ska bidra till att nå dem. Det är också en chans att ta reda på om något saknas, för att verksamheten ska kunna utvecklas och nå nya framgångar.

Viktigt med samsyn

– Många glömmer bort varför man har utvecklingssamtal. Det handlar om att utveckla verksamheten och arbetet. Bra samtal kan bidra till ett bättre utnyttjande av företagets resurser och att få verksamheten att utvecklas åt det håll man vill, säger hon.

Det är också en möjlighet att växa och utvecklas som ledare.

– Den grundläggande utgångspunkten är samsyn kring medarbetarens roll och mål inom verksamheten. Våga ställa frågor om hur medarbetarna upplever ditt ledarskap och visa att du är öppen för dialog, säger AnnCharlotte Bretan.

Då får medarbetaren möjlighet att ge feedback och förslag på eventuella förbättringar. Ett öppet samtal kan ibland lösa onödiga missförstånd.

– Man kan få reda på saker som kanske annars inte hade kommit fram förrän medarbetaren slutar. I slutänden kan det bidra till att man slipper onödiga nyrekryteringar som är både kostsamma och tidskrävande, säger hon.

Gemensamma mål

Genom att engagera hela verksamheten i företagets övergripande mål, blir det lättare att klara av utmaningar på vägen.

– Alla ska känna till vart ni är på väg och vad de ska bidra med för att ni ska ta er dit.

– Ett bra utvecklingssamtal ska vara en dialog. Medarbetaren kan ha egna idéer för mål, och genom att sätta de personliga målen tillsammans ökar motivationen att nå dem.

För att få till ett utvecklingssamtal av värde, som inte bara tar upp tid, gäller det att båda förbereder sig ordentligt.

– Man ska påbörja samtalet långt innan man sätter sig. Prata i förväg om syftet och se till att ni båda har en klar bild av vad ni ska prata om. Man ska inte bara checka av punkter på en lista och ha det avklarat, det ska ge något, säger AnnCharlotte Bretan.

FAKTA: Före utvecklingssamtalet

Arbetsledare/arbetsgivare

– Se till att ha koll på alla medarbetarens uppgifter och ansvarsområden.

Tänk igenom:

– Hur kan verksamhetens mål och kommande utmaningar, påverka medarbetarens arbete?

– Medarbetarens roll och möjligheter på längre sikt?

– Finns eventuella utvecklingsbehov för att nå framtida mål?

– Hur fungerar relationen till kollegor och till dig som ledare?

Medarbetare

Tänk igenom:

– Är något otydligt runt dina arbetsuppgifter?

– Vad fungerar bra, och vad kan förbättras?

– Har du kompetens som inte används?

– Saknar du någon kompetens?

– Vill du stärka dina kunskaper inom något område?

– Hur vill du utvecklas på längre sikt?

– Hur fungerar samarbetet med andra?

– Vilken återkoppling vill du ge till mig som chef?

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen