Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Mer jobb i gröna näringar

Jobbtillfällena i gröna näringar fortsätter öka, enligt Skogs- och lantarbetareförbundet SLA. En färsk undersökning visar att antalet förmedlade jobb ökat kraftigt under 2017.

FOTO: Jari Kivelä

Det finns många bidragande anledningar till att man kan se ett stort och ökande utbud av jobb i gröna näringar.

Förutom en stark konjunktur, pågår till exempel satsningar på ökad livsmedelsproduktion som ett led i regeringens livsmedelsstrategi, och som vi tidigare skrivit finns även ökade anslag till forskning inom samma ämne.

Inom samarbetsprojektet Gröna jobb som drivs av LRF tillsammans med SLA, ser man en ökning med över 30 procent på antalet förmedlade jobb från 2015 till 2017.

Behövs kompetens

Nu gäller det att matcha kompetens med efterfrågan och det kräver engagemang från både det gröna näringslivet och från myndighetshåll enligt en tidigare rapport från SLU.

– Våra kartläggningar visar att det finns stora möjligheter till arbete i de gröna näringarna. Framförallt efterfrågas utbildad personal inom trädgårdsnäringen. Vi ser också att arbetskraftsbehovet växer, bland annat på grund av en pågående generationsväxling, sa Roy Melchert, enhetschef integration och etablering på Arbetsförmedlingen i en kommentar till SLU.

Tillvarata arbetskraft

Ett led i att möta efterfrågan på arbetskraft i gröna näringar kan vara regeringens nyliga satsning ”Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna”. Planen är att drygt 5000 långtidsarbetslösa och nyanlända ska få hjälp inom ett projekt som gör det möjligt att erbjuda praktik, moderna beredskapsjobb och subventionerade anställningar inom gröna näringar.

– Myndigheternas målsättning är att ca 1 500 personer ska omfattas av satsningen redan 2018. Det handlar om personer som idag är långtidsarbetslösa eller nyanlända som kommer kunna arbeta med eftersatta behov i samhället. Det kan handla om att röja skog, rusta upp vandringsleder eller städa upp runt bangårdar och stationer. Tanken är att de som tar del av insatsen efter ett år ska ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna anställas av företag inom gröna näringar som i dag har svårt att rekrytera, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Under 2018-2020 satsas totalt 910 miljoner kronor i projektet.

FAKTA: Regeringens satsning

I uppdraget ”Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna” ingår:

– Skogsstyrelsen

– Sveriges geologiska undersökning

– Trafikverket

– Naturvårdsverket

– 21 länsstyrelser

– Arbetsförmedlingen

Till myndigheterna avsätts 270 miljoner kronor 2018.

Skogsstyrelsen ska koordinera och samordna så att myndigheternas insatser kompletterar varandra.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen