Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Miljoner ska få fler att digitalisera mera

Jordbruksverket utlyser drygt 15 miljoner kronor för att öka utnyttjandet av digital teknik i lantbruks- och trädgårdsföretag. Pengarna ska gå till projekt som belyser hur man kan använda tekniken i praktiken.

 Pengarna ska gå till projekt som främjar samarbete kring digitalisering. På bilden Väderstads ipad-baserade styrning till Rapid.
Pengarna ska gå till projekt som främjar samarbete kring digitalisering. På bilden Väderstads ipad-baserade styrning till Rapid. FOTO: Hans Dahlgren

Gröna näringar ligger långt fram när det gäller att använda sig av de nya möjligheter som den digitala tekniken erbjuder.

Jordbruksverket gör dock bedömningen att det finns stor potential att utnyttja tekniken ännu bättre. Därför har man nu avsatt 15,3 miljoner kronor för att stimulera ökad praktisk användning.

Fler ska inspireras

De samarbetsprojekt som man nu efterfrågar, ska till exempel lyfta fram nya idéer för hur befintlig digital teknik kan användas, eller demonstrera praktisk användning i verksamheten. Tanken är att fler ska inspireras till att utnyttja möjligheterna i sina företag. Därför vill man gärna ha in projekt med demonstrationer som kan spridas och användas över tid.

Ålder och ny teknik

Det är en vanlig uppfattning att äldre generationer skulle ha svårare att ta till sig den nya tekniken. Men då får man tänka till.

Den som ägnat ett helt arbetsliv åt svenskt lantbruk eller skogsbruk, har gjort en omfattande teknisk resa. Många har gått från i stort sett manuellt arbete till i stor omfattning maskinellt och digitalt.

Nu startar ett projekt på Lunds Universitet som om den tekniska utvecklingen och dess betydelse för olika generationer.

– När man säger att unga är de som kan teknik så är det den digitala tekniken man tänker på. Men vem har egentligen upplevt mest teknikutveckling, en 85-åring eller en 32-åring? Det är en utgångspunkt för projektet, att det är äldre personer som har den långa historiken när det gäller att förstå teknikskiften, de har ju varit med länge, säger Susanne Iwarsson i en kommentar till sin nya forskning.

Saknas forskning

Första steget är en fokusstudie, med ett antal deltagare uppdelade i åldersgrupper, 30-39 år, 50-59 år och 70-79 år. Grupperna får sedan diskutera hur de använder och har använt tekniken och hur de upplever att den påverkat deras liv.

Steg två i projektet är en nationell kartläggning av teknikanvändning och inställning till tekniken.

– Det saknas i dag forskning om hur personer i olika generationer uppfattar och ser på den teknik och teknikutveckling de upplevt under sitt liv.

När det gäller att få del av Jordbruksverkets utlysta medel är dock ålder ointressant, så länge projektet uppfyller kraven.

Stödet kan sökas till och med 28 oktober 2018. Mer information om hur man gör, finns på Jordbruksverkets hemsida.

LÄS OCKSÅ: Ta nya tag – eller ta tag i att söka nyttLÄS OCKSÅ: Tre unga entreprenörer valde livet som företagare

FAKTA: Om stödet

För att kunna få stödet ska projektet:

– Arrangera en eller flera demonstrationer som presenteras och utvärderas, och som har stor potential för spridning till framtida användare.

– Ha fokus på användning av redan tillgänglig digital teknik.

– Främja samverkan kring digitalisering inom svenska jordbruks- och trädgårdsföretag.

För att söka ska ni vara:

– Företag, myndighet, kommun, landsting, region, förening eller organisation.

De här utgifterna kan ni få stöd för:

– Lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader.

– Eget arbete (tiden måste redovisas i en projektdagbok).

– Köp av tjänst och inköp eller utveckling av programvara.

– Övriga utgifter kopplade till projektplanen (som tryckning av material, mindre utrustning, möteslokal och resor).

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen