Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Nu ska fler arbetsplatser få gröna värden

Med närmare tio miljoner i forskningsmedel ska SLU Alnarp utreda hur arbetsplatser kan göras mer avstressande och stimulerande med grönska och naturintryck.

 Naturupplevelser ökar koncentrationsförmågan och gör oss mer empatiska mot varandra.
Naturupplevelser ökar koncentrationsförmågan och gör oss mer empatiska mot varandra. FOTO: Mostphotos

Det är institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp som tillsammans med ett antal andra parter, ska forska i hur man kan göra arbetsmiljön mer avstressande, trivsamma och stimulerande.

Samverkansprojektet har beviljats forskningsmedel från Vinnova och innebär att man under 2018 och 2019 analyserar förbättringsbehovet i och utanför ett antal fastigheter, samt projekterar och i vissa fall genomför miljöförbättringar. Fastighetsägarna avsätter ytterligare tio miljoner kronor i medfinansiering.

Natur ökar produktion

Tidigare resultat visar att naturupplevelser och grönska bidrar till att vi trivs bättre, har bättre kortminne, får lättare att koncentrera oss och visar mer empati. Därför förväntar man sig att projektet ska bidra till bättre samarbete och arbetsresultat.

Av studien kan man dra slutsatsen att många yrken inom de gröna näringarna torde ha högre produktionsresultat och högre trivsel.

I framtiden tänker man sig en certifiering av det man kallar ”restorativa arbetsplatser” och forskningen syftar till att ta fram en modell som kan användas för certifieringen.

Bland samarbetsparterna i projektet finns Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Karolinska institutet, Region Skåne, SLU Movium och Akademiska Hus.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen