Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Så bra är nya affärsutbildningen för mjölkbönder

Bra att lära sig utmana gamla arbetssätt. Mindre bra att utbildningen inte alltid tar hänsyn till de villkor som gäller för mjölkproducenter. Det är omdömen från Marie Jacobsson, en av de allra första eleverna på IHMs affärsutbildning för mjölkbönder.

 Marie Jacobsson är en av de första tolv eleverna på IHM:s affärsutbildning för mjölkbönder.
Marie Jacobsson är en av de första tolv eleverna på IHM:s affärsutbildning för mjölkbönder. FOTO: privat

Marie Jacobsson, som driver Hejnumkällingens gård med 120 mjölkkor på norra Gotland, är en av tolv elever i den första klassen på en ny utbildning för mjölkbönder på IHM Business School.

– Utbildningen har gjort att jag börjar se mig själv mer som en ledare för ett företag. Eller, i alla fall försöker jag göra det.

Fokus på affärsmål

Hon började hösten 2018 och har gått tre av de sju modulerna som har fokus på att till exempel identifiera affärsmål, effektivisera arbetsprocesser och personalledning.

– Jag har två anställda och jag tror att de tycker att jag är lite virrig nu, mer ifrågasättande. Även en vardaglig syssla kanske kan utföras mer effektivt inser man, säger Marie Jacobsson.

En process

Utbildningen har också gett en fördjupad förståelse för nyckeltal och hur man följer utvecklingen på gården för att se vad som är mest lönsamt.

Meningen är att detta ska utmynna i ”hur vill jag driva den här gården för att nå så bra resultat som möjligt”, men det är en process, ingen quick fix.

Saker att förbättra

Utbildningen är bra, inte minst på grund av erfarenhetsutbytet med andra elever, men det finns förbättringspotential, tycker Marie.

– Det är för lite förankring i lantbruksvärlden, som har sina specifika villkor och regler. Den största skillnaden jämfört med annat företagande är att det inte är vi mjölkbönder som sätter priserna när vi levererar till Arla, sådant kunde utbildningen ta mer hänsyn till.

Går trögt

Redan ett år efter start har den nya affärsutbildningen, som IHM Business School utvecklat i samarbete med Arla, problem med för få anmälda till innevarande termin.

 Johan von Walkendorff, affärsutvecklare på IHM Business School.
Johan von Walkendorff, affärsutvecklare på IHM Business School. FOTO: pressbild IHM

Varför är det svårt att få elever?

– Det är en kulturfråga och det handlar om en investering i tid som kan vara svår att överblicka. De som går utbildningen får igen det, men kanske inte ser det initialt, säger Johan von Walkendorff, affärsutvecklare på IHM.

Behöver inte kunna branschen

Som svar på Marie Jacobssons kritik angående dålig förankring säger han att IHM:s uppgift inte är att kunna branschen, det ska Arla, som varit med och utvecklat programmet göra, och att Arla är helt införstådd med den rollfördelningen.

– Men det är tydligt att deltagarna fortfarande inte förstått IHM:s roll där. Vi behöver nog ta det igen vid uppstart av nästa modul i september. Och så hoppas jag att våra handledare förstår grundproblematiken gällande till exempel prissättningen. Det måste så klart vara en central del.

Nära två veckors utbildning

Utbildningen ges i Stockholm och omfattar 13 dagars klassrumsundervisning och hemuppgifter. Kursavgiften är 55 0000 plus moms.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen