Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Jobb-Karriär 17 november 2017

SLU söker doktorander till nytt livsmedelsprogram

SLU efterfrågar förslag på utmaningar till sitt nytillkomna program för industridoktorander inom livsmedelsområdet. De söker även förslag på personer som kan doktorera inom programmet med början hösten 2018.

FOTO: Mostphotos

Programmet med namnet LivsID, har plats för upp till tio doktorander, är en del av livsmedelsstrategin, och ska inrikta sig på fördjupning och utveckling av forskningssamarbeten med Livsmedelssektorn.

”Av intresse för arbetsgivaren”

Branschen har en mängd stora utmaningar framför sig, och doktoranderna kommer att arbeta med att hitta svar på frågeställningar och med projekt som är direkt kopplade till aktörer inom livsmedelssektorn.

– Industridoktorander är ju anställda medan de går programmet, de har inte bara det akademiska utan är även förankrade i branschen. Det gör ju även att projekten måste vara av intresse för arbetsgivaren som betalar doktorandens lön, säger Volkmar Passoth, forskare och handläggare för LivsID.

Önskar förslag

Doktoranderna kommer att fortsätta arbeta hos sina ordinarie arbetsgivare, men lägga 80 procent av tiden på sina forskarstudier under fem års tid. Sina vanliga arbetsuppgifter kommer de att göra under de övriga 20 procenten.

Nu bjuder SLU in alla företag, organisationer, myndigheter och intressenter i livsmedelsbranschen att komma med förslag på vad doktoranderna ska göra.

De uppmanas även komma med förslag på personer som kan vara intresserade av, och passande för, att doktorera inom programmet.

– I den här första omgången är upplägget väldigt öppet, om det blir en andra omgång så kommer förfrågan troligen att vara mer inramad.

Öppnar förslagen efter 20 november

Man söker aktuella frågeställningar inom SLU:s forskningsområden.

– Det finns ju en teoretisk risk att vi inte kan ta upp en forskningsfråga på grund av att vi inte har handledare inom det området, men det är väldigt osannolikt. Huvudhandledaren ska sitta här på SLU, men vi har också möjlighet att ta in andra handledare både från branschen och från andra lärosäten, säger Volkmar Passoth.

Har ni fått in några spännande förslag än?

– Vi har faktiskt inte öppnat ”lådan”, alla ska ju få samma chans, så vi öppnar alla efter den 20 november när tiden har gått ut.

FAKTA: Att skicka in förslag

Fram till den 20 november tar SLU emot förslag på frågeställningar och projekt.

Det behöver inte vara färdiga forskningsprojekt formulerade utan det räcker med en intressant utmaning/idé till projekt så kan det konkretiseras längre fram i processen.

Forskningsfrågorna ska vara aktuella inom områden där SLU bedriver forskning, men de behöver inte vara inriktade mot någon specifik forskningsmiljö eller institution.

Det är fritt att lämna in så många förslag som man vill, men SLU föreslår att man kontaktar en forskare inom programmet för att diskutera idén eller idéerna först.

Cirka femton förslag kommer att få gå vidare och av dem kommer högst tio att bli antagna som industridoktorander inom LivsID.

Relaterade artiklar

Till toppen