Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svensk förädling ska trygga jobb inom växtodling

SLU:s nya växtförädlingscentrum startades efter årsskiftet. Bland annat nya klimatförhållanden och mer effektiva förädlingsmetoder finns på agendan.

– Vi har två projekt som pågår och flera på gång. Jag tror att det här kommer att bli jättebra, säger centrets programchef Eva Johansson.

 Eva Johansson.
Eva Johansson. FOTO: Privat

Verksamheten bedrivs virtuellt på en digital plattform. De som arbetar inom projekten är från både akademi och näringsliv, och arbetar kvar i sin verksamhet eller institution, men avlönas inom projektet.

– Det är bara jag som är anställd än så länge och vi köper in alla administrativa tjänster, men det kan ändras när vi vet mer om vad vi behöver, säger hon.

”Beroende av växtförädling från andra länder”

Växtförädlingscentrets första projekt ska titta närmare på vilken sorts växtförädling som ska prioriteras, för en ökad svensk produktion av bär, frukt och grönsaker.

– När jag var doktorand så hade Sverige växtförädling på bland annat morötter, kål och kryddor, men denna verksamhet lades ned. I dag är vi till stor del beroende av växtförädling från andra länder, som trots att de ser bra ut i teorin, inte alltid fungerar här i praktiken.

Nästa projekt är precis i uppstartsfasen, och handlar om äppelförädling.

– Nu rullar vi i gång för att utreda vilka behov som finns och hur de kan uppfyllas. Förut fanns det knappt några svenska äpplen i butikerna och ofta bara under en kort period. Nu är det vanligt och finns nästan året runt.

– Vill vi att det ska fortsätta så, så måste vi ha sorter som verkligen funkar.

Extrema klimatförhållanden försvårar

Man har även en del som fokuserar på cider- och mustäpplen.

– Det finns en ökande efterfrågan, flera företag vill arbeta med must och cider, så därför tittar vi även speciellt på behoven av förädling av dessa sorter.

Extrema klimatförhållanden ökar utmaningarna för både växtodlare och växtförädlingsföretag. Det ökar också efterfrågan på mer tåliga grödor som klarar både uttorkning och dränkning utan att skörden går förlorad.

– Det finns redan stabilare sorter som klarar mer. Men de stora fluktuationerna vi ser nu, gör att det är väldigt svårt att anpassa grödan. Våra långa dagar och korta nätter gör också att många grödor inte trivs här, även när temperatur och väder passar dem.

FOTO: Hans Dahlgren

Under våren har man arbetat med workshoppar, i grupper sammansatta av lika delar akademi och näringsliv. Det har resulterat i 23 färdiga idéskrifter och ytterligare 3 som fortfarande bearbetas.

– Vi tittar just nu på de idéer som kommit in, och det blir troligen något projekt som kommer att handla om resistens. Metoderna för förädling har utvecklats kraftigt och tar inte så lång tid som de gjorde förut, men Sverige har inte riktigt hängt med i den senaste metodutvecklingen. Det vill vi gärna komma till rätta med.

”Hur producerar vi tillräckligt för att slippa importera soja?”

Ökad produktion av svenskt växtprotein är ett annat område där man ser stora behov av förädling.

– Hur kan vi producera tillräckligt med protein till djuren, så att vi slipper importera soja? Det handlar även om humankosten, det finns en stor efterfrågan på växtprotein och vi behöver öka andelen som är inhemskt producerat.

De senaste årens extrema väder, har haft förödande konsekvenserna för vallskördarna i stora delar av Sverige.

– Något vallprojekt är det också troligt att det blir, och även något som rör de allt tydligare klimatförändringarna.

FAKTA: Förädlingscentrum

Växtförädlingscentrumet är en satsning inom livsmedelsstrategin och har som syfte att säkra tillgången till högfunktionella växtsorter till jordbruk- och trädgårdsproduktion i Sverige.

Centret är virtuellt, en digital plattform, som går under namnet SLU-Grogrund och verksamheten bedrivs hos både institutioner och företag med koppling till växtförädling.

En styrgrupp ansvarar för att göra prioriteringar utifrån Grogrunds strategi, så att investeringar kan få avsedd verkan.

Regeringen satsar totalt 90 miljoner kronor under åren 2018 till 2020 och planerar därefter långsiktigt med 40 miljoner per år. Detta ska kompletteras med investeringar från företag och andra satsningar för forskning, innovation och kompetensutveckling.

Källa: SLU

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen