Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Jobb-Karriär 13 juni 2018

Unga med hästjobb lever farligt

Arbetsmiljöverkets fokus på hästnäringen visar en tydlig bild. Av drygt 500 inspekterade arbetsgivare måste hälften göra stora förbättringar för en säkrare arbetsmiljö, särskilt för minderåriga anställda.

 Arbetet inom hästnäringen sker fortfarande till stor del på samma sätt som för 100 år sedan.
Arbetet inom hästnäringen sker fortfarande till stor del på samma sätt som för 100 år sedan. FOTO: Arbetsmiljöverket

Kraven rör bland annat förebyggande arbete för att motverka arbetsskador, första hjälpen och att förbättra arbetsmiljön för minderåriga.

Mellan 2005 och 2017 anmäldes från 97 till 123 hästrelaterade arbetsplatsolyckor om året, men det finns troligen ett stort mörkertal.

– Hästnäringens syn på vad arbetsmiljö är måste förändras i grunden för att minska ohälsan inom näringen. Verksamheten ses som en hobby och en sport, inte som en arbetsplats där arbetstagare riskerar att skada sig, säger Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen, i en kommentar till resultatet.

Extra kontroller

Inspektionerna är en del i en specialinsats med fokus på arbetsmiljön i hästnäringen, som genomförts nationellt under 2016 och 2017. Detta efter att fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans med arbetsmiljöverkets inspektörer slagit larm om stor okunskap kring arbetsmiljöarbete i branschen.

Det som sticker ut i inspektionerna är bristen på förebyggande arbetsmiljöarbete och riskbedömningar.

– Allt arbete med hästar är riskfyllt. Därför behöver arbetsgivarna skapa rutiner för att bedöma riskerna inför arbetet, inte vakna till när olyckan redan skett, säger Hans Jansson.

 Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen på svenska hästföretag.
Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen på svenska hästföretag. FOTO: Arbetsmiljöverket

Ingen utveckling

Det som märks är även den brist på ergonomi som genomsyrar många verksamheter. Medan annan djurhållning genomgått en enorm teknisk utveckling sköts hästar och häststall ofta på samma sätt som för 100 år sedan – närapå 100 procent manuellt.

Det innebär bland annat riskabla kroppsställningar och tunga lyft av vatten och foder, men även exponering för ohälsosamt damm vid arbete med ridbanor samt i många fall hantering av kemikalier utan skyddsutrustning.

Att branschen dessutom lockar ung arbetskraft och ofta har minderåriga i verksamheterna, gör att kravet på förebyggande arbete, introduktion och tydliga rutiner större.

LÄS OCKSÅ: Så ska färre dö i gröna arbeten

Stor okunskap

Det är mycket extra regler och krav på den som anställer minderåriga. Men inspektionerna visar att hästnäringens arbetsgivare inte har kunskap om vilka krav som man måste uppfylla med minderåriga i verksamheten.

Det föreligger även en ökad skaderisk bland unga och nyanställda och det är enligt Arbetsmiljöverket också just de som ofta drabbas av tillbud och olyckor.

– Det är viktigt att rutiner finns för att samverka med skolor, exempelvis inför att en elev gör sin prao eller praktik. Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetsplatsen och se till att en handledare finns som introducerar eleven, behövs tillgång till säkerhetsutrustning.

Forskare inom husdjur, miljö och hälsa, kommer nu att genomföra en treårig studie kring arbetsmiljön på bland annat ridskolor.

FAKTA

520 verksamheter inom hästnäringen inspekterades under 2016 och 2017.

– Inspektörer, arbetsmarknadens parter och forskarvärlden har samverkat i frågor runt hästnäringen. Bilderböcker har producerats för nyanlända där delar berör näringen. Checklistor och böcker om tryggare hästmiljö har tagits fram.

– Drygt ett av tio krav handlade om krisberedskap som att minst en person med kunskap i första hjälpen och krisstöd behöver närvara då någon jobbar. Även information om koordinater eller adress till arbetsplatsen behöver finnas väl synligt.

– De flesta inspektioner skedde hos arbetsgivare med 2–9 anställda. Ridskolor, tävlingsarenor, där man kör sulky, fälttävlan, där hopp och dressyr utförs samt naturbruksgymnasier inspekterades.

Källa: Arbetsmiljöverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen