Jurist vässar skogsvårdslagen

Efter en riktig långbänk beslöt regeringen i dag att utse den som ska göra en översyn av skogsvårdslagen. Uppdraget gick till hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl i Jönköping.

Redan i mitten av november i fjol beslöt regeringen att det ska göras en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen. En särskild utredare skulle tillsättas och det dröjde ända till i dag innan regeringen tog beslut. Charlotta Riberdahl ska ta fram underlag för att vässa lagstiftningen så att den blir effektivare och tydligare, bland annat när det gäller miljöhänsynen. 

Tydligare ansvar

En av de kontroversiella frågor som hon ska titta på är vem som kan tänkas få överklaga skötselåtgärder och hur det i så fall ska gå till. Regeringen vill också att det ska bli tydligare vem som har ansvaret, markägaren eller exempelvis ansvarig avverkningsledare/ köpare, när det gäller att följa skogsvårdslagen och vem som kan göras ansvarig om något görs fel.

Straffbestämmelserna ska också ses över, liksom om det bli straffbart att lämna oriktiga uppgifter.

Dragit ut på tiden

Eftersom det tagit så lång tid att tillsätta utredare så förlängs slutdatum från planerade sista december i år till den 32 mars nästa år. Huvudsekreterare blir Johan Nordström.

Har utrett rovdjursjakt

Charlotta Riberdahl arbetar alltså på hovrätten i Jönköping. Hon har närmast utrett hur överklagandegången för beslut om jakt på våra fem stora rovdjur bör se ut. Hon föreslog i oktober 2015 att normal processgång inom förvaltningsdomstolarna bör gälla i den frågan och det förslaget gillades av regeringen.