Jyri-Pekkas hemliga bränsle tar klivet ut ur skuggan

Nu ska det hemliga fossilfria bränslet från de norrländska skogarna visas upp för en bred publik. Under 2019 ska en större demonstrationsanläggning byggas.

Professor Jyri-Pekka Mikkola har uppfunnit kemiska katalysatorer för att omvandla etanol till bensin.
Professor Jyri-Pekka Mikkola har uppfunnit kemiska katalysatorer för att omvandla etanol till bensin. FOTO: ERIK ABEL

I mars 2018 blev resultatet av tio års hemlig forskning i de norrländska skogarna känd när kemiprofessorn Jyri-Pekka Mikkola visade upp en process med en ny patenterad katalysator som omvandlar etanol till fossilfri bensin, diesel och gasol.

– Visserligen känns det som att man aldrig blir riktigt klar och att det alltid går att förbättra, men nu har vi en fungerande lösning för att tillverka fossilfri bensin, diesel och snart också flygbränsle, konstaterar Jyri-Pekka Mikkola.

Jyri–Pekka och hans forskarlag utförde forskningen på en liten mobil pilotanläggning som tillverkats för att testa tekniken. Efter tester i laboratorium vid Umeå universitet flyttades pilotanläggningen till hemlig ort för att undvika spionage. I den lilla pilotanläggningen, med kapacitet på upp till 2,5 liter fossilfritt bränsle per dygn, testades processen som bygger på vatten och socker från jordbruksavfall, skogsrester eller rötat avfall. Det jäses till en alkohol som med patenterade kemiska katalysatorer omvandlas till fossilfri bensin, vatten och gasol.

Lantbrukare hört av sig

Intresset för den nya tillverkningsprocessen har varit stort ända sedan den visade upp i våras.

– Sedan vi lanserade tekniken har vi haft väldigt många intresserade som hört av sig, bland annat ett hundratal lantbrukare, säger Kent van Klint som är vd för Eco-Oil.

Eco-Oil är det företag som nu ska kommersialisera tillverkningsprocessen och företaget är också ägare till världspatentet för katalysatorerna som är kärnan i processen. Eco-Oil ägs av alla inblandade forskare gemensamt som förutom Jyri-Pekka är Ajaikumar Samikannu, William Siljebo och Lakhya Jyoti Konwar. Men att kommersialisera processen är kapitalkrävande.

– Därför söker vi just nu en stor och kapitalstark partner som vill bli delägare, säger Kent van Klint.

Stor fabrik

Katalysatorerna som Jyri-Pekka Mikkola forskat fram tillhör kategorin som kallas heterogena katalysatorer. Det innebär att materialet påskyndar den kemiska reaktionens hastighet utan att själv konsumeras i processen.

– 90 procent av allt vi har omkring oss är tillverkat med hjälp av heterogena katalysatorer. De är avgörande för nästan alla storskaliga kemiska processer, förklarar Jyri-Pekka.

Enkelt uttryckt består en typisk katalysator av ett porsystem där ett material stort som ett sandkorn har en yta stor som en fotbollsplan. Inne i porsystemet sitter små metallnanopartiklar och det är där katalysen sker.

Eco-Oli kommer att ha kontroll över tillverkningen av de patenterade katalysatorerna. Planen är att tillverkningen ska ske i en stor fabrik och att katalysatorerna säljs på licens.

– Men det som är på gång nu är att få tillstånd för att sätta upp den första visningsanläggningen. Vi hoppas att den kommer att vara klar någon gång under nästa år, säger Jyri-Pekka Mikkola.

Ny visningsanläggning

Platsen för visningsanläggningen är inte helt klar, men det kan bli i oljehamnen i Skellefteå.

– Vi har ett företag som ritar på flödesoptimeringen i anläggningen och en tillverkare som håller på att ta fram delarna till anläggningen. Men exakt när det blir klart är för tidigt att säga, berättar Kent van Klint.

Eco-Oils fossilfria bränslen är produkter som inte ska distribueras med de traditionella kanalerna för bränsle. Tanken är istället att de småskaliga anläggningarna ska säljas till slutanvändarna av det fossilfria bränslet. Planen är att anläggningarna ska ha en storlek som motsvaras av en container och enligt Kent van Klint ska den kunna producera mellan 750 000 och 1000 000 liter bränsle per år.

– Anläggningen går att bygga liten eftersom den egentligen bara består av två reaktorer, säger Jyri-Pekka Mikkola.

Konkurrensmässigt pris

Priset på det fossilfria bränslet beräknas bli jämförbart med priset på traditionellt fossilt bränsle.

– Det här är en process som inte kräver någon förgasning i typiska fall. Det gör den både billigare och effektivare än andra processer som tar fram fossilfritt bränsle, säger Jyri-Pekka Mikkola.