Kan länsstyrelsen neka mig ett förvärv?

FRÅGA: Jag driver ett turistföretag med stuguthyrning, fiske, båtturer med mera och har behov av ytterligare mark för att utöka anläggningen. Nu har jag fått tillfälle att förvärva ett skifte från en grannfastighet. Länsstyrelsen säger nej med motiveringen att det är klassat som skogsmark. Man hänvisar till Jordförvärvslagen som inte medger ett markförvärv på dessa grunder. Min fastighet omfattar cirka en hektar, och det skifte jag är intresserad av är på cirka fyra hektar.

Jessica Wieslander, jurist.
Jessica Wieslander, jurist.

Experten svarar: Jordförvärvslagen ställer upp krav på tillstånd för förvärv av lantbruksegendom, det vill säga jord- och skogsbruksfastigheter. Fysiska personer kan behöva förvärvstillstånd för att köpa eller få en jord- eller skogbruksfastighet som ligger i glesbygd eller i ett omarronderingsområde.

För juridiska personer som exempelvis aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag, gäller kravet på förvärvstillstånd även om fastigheten vare sig ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Förklaringen till det är att det finns en princip i svensk skogs- och jordbrukspolitik som säger att det ska råda balans mellan olika ägarkategorier till jordbruks- och skogsmark. Därför kan en juridisk person behöva avstå skogsmark till en fysiker som villkor för att kunna förvärva ungefär lika mycket skog.

Om den juridiska personen däremot vill köpa ett område som är avsett för något annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är lagen inte tillämplig. I sådana fall kan den juridiska personen köpa skogsmark utan att det krävs förvärvstillstånd.

I ditt fall låter det som att det är fråga om att en juridisk person ska köpa ett område av en fysisk person, men att området fortsättningsvis inte ska användas för skogsbruk utan i turistverksamhet så att den nybildade fastigheten kommer att utgöra någonting annat än jord- eller skogsbruk. I så fall är Jordförvärvslagen inte tillämplig.

Du behöver alltså beskriva för Länsstyrelsen vad området ska användas till, så att det framgår att det inte längre är fråga om jord- eller skogsbruk.

Att kravet på förvärvstillstånd kan falla bort är dock ingen garanti för att du kommer få reglera över de fyra hektaren till din befintliga fastighet. Fortfarande gäller kraven på att både din och grannens fastighet fortsätter att vara lämpade för sina ändamål. Det får till exempel inte bli så lite produktiv skogsmark kvar på grannens fastighet att den inte längre fungerar som självständig skogsbruksfastighet.

Jessica Wieslander

jurist, Berggren & Stoltz