Kastad korvmacka förde pesten till Tjeckien

Tjeckien är ett i raden av europeiska länder som nu drabbas av afrikansk svinpest. Men en sak är olik tidigare fall - smittvägen.

FOTO: MOSTPHOTOS

För 10 år sedan, 2007, uppdagades fall av afrikansk svinpest (ASF) i Georgien. Det var första gången som sjukdomen påträffats i den delen av Europa och sedan dess har nya fall fortsatt att blossa upp.

Mänsklig faktor

Under senare år har den spridit sig till länder som Polen, Ukraina, Lettland och Litauen. Gemensamt för dessa är att de alla angränsar till ett område eller land där smittan påträffats tidigare. Men så är inte fallet med Tjeckien. Trots att Tjeckien har det ASF-fria Slovakien mellan sig och Ukraina har man drabbats av ASF och blivit det första landet dit viruset spridits en längre sträcka.

Smittan har spårats till en vältrafikerad motorväg och den mänskliga faktorn har konstaterats som orsak bakom spridningen. En möjlig smittokälla är via charkuterier av infekterade djur. I detta fall anses det sannolikt att smittan skett genom att någon slängt rester av till exempel en korvmacka vid en rastplats.

Säkerhetszoner

För att stoppa smittan arbetar Tjeckiska myndigheter med avspärrningar och säkerhetszoner. 1 000 hektar mark har avgränsats med elstängsel och alla vildsvin inom området ska skjutas av jägare som tilldelas särskilda premier för arbetet.