Kembehörighet ger ok för råttgift

Den som har behörighet för växtskyddsmedel klass 1 L har nu möjlighet att få hantera råttgift (biocider klass 1 So) för att bekämpa skadegörare i jordbrukets driftsbyggnader.

Nu kan behörighet för att hantera råttgift ansökas om på webben.
Nu kan behörighet för att hantera råttgift ansökas om på webben.

Med behörighet för växtskyddsmedel klass 1 L finns nu möjlighet att även få hantera råttgift, biocider klass 1 So, för att bekämpa skadegörare i jordbrukets driftsbyggnader. Klass 1L-behörigheten måste kompletteras med ett särskilt tillstånd för råttgift.

Ansök på webben

Man kan ansöka om tillståndet på Arbetsmiljöverkets webbplats. Ansökan ska innehålla ett dokument som styrker att man har de kunskaper som krävs enligt 3 kap. 11 § i förordning om bekämpningsmedel, exempelvis en bild av tillståndsbeviset för klass 1L.

Frågan nu utredd

Att anlita saneringsföretag har blivit dyrt och krångligt. LRF har därför argumenterat för att lantbrukare på ett enkelt sätt borde få behörighet att hantera råttgift. Frågan hamnade dock i kläm mellan myndigheter och det gick inte att skaffa sig behörighet för råttgift. Beskedet från Arbetsmiljöverket är därför mycket glädjande, anser LRF.

Läs mer: Sju veckors väntan efter råttinvasion

PREMIUM. Råttbekämpningen faller mellan stolarna