Kemi ger dispens för Salsa

Kemikalieinspektionen ger dispens för herbiciden Salsa för bekämpning av bland annat åkersenap i höstraps och höstrybs.

Det är Hushållningssällskapet i Östergötland som ansökt om dispensen. Salsa fungerar på åkersenap, penningört, näva men har även god effekt på baldersbrå, förgätmigej, lomme och åkerbinda.

Kemikalieinspektionen, Kemi, har sedan tidigare godkänt dispens för herbiciderna Devrinol, Centium, Butisan Top och Belkar.

”Dispenserna är alla mycket välkomna och viktiga för en konkurrensstark Svensk oljeväxtodling. Verktygslådan är nu välfylld inför årets höstoljeväxtsådd”, skriver organisationen Sveriges frö- och oljeväxtodlare, SFO, på sin Facebooksida.

Dispensen för Salsa gäller den 1 augusti till och med den 31 oktober 2017.

FAKTA: Så här använder du Salsa

Salsa används i dosen 16,5 gram i stadie 10-18. Maximalt en behandling och med 90 dagars karens.

I höstraps och höstrybs mot åkersenap i BBCH 10-18.

I höstrybs även mot penningört och näva i BBCH 10-18.

I höstraps mot penningört och näva får Salsa endast användas under perioden 1 augusti till 27 augusti.

Erfarenheterna från fjolårets dispens är att behandling på små ogräs har bättre chans att lyckas.

Källa: SFO