Kemikalieinspektionen håller takten – godkänt 23 nya växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen fortsätter att hålla ett bättre tempo i handläggningen. Mellan januari och augusti i år godkändes 23 nya växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen fortsätter att hålla ett bättre tempo i handläggningen. Mellan januari och augusti i år godkändes 23 nya växtskyddsmedel.
Kemikalieinspektionen fortsätter att hålla ett bättre tempo i handläggningen. Mellan januari och augusti i år godkändes 23 nya växtskyddsmedel. FOTO: PER EMGARDSSON

För några år sedan riktades skarp kritik mot Kemikalieinspektionens handläggningstider och beslut kring växtskyddsmedel. Nu ser myndigheten ut att vänt utvecklingen.

– Vi håller ett fortsatt högt tempo i prövningen och hanterar ärenden om bekämpningsmedel i den takt som nya ansökningar kommer in. Vi fortsätter att prioritera en effektiv handläggning och att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

”Stor betydelse att vi får tillgång till samma växtskyddsmedel som övriga Europa”

Av de godkända medlen var 12 svampmedel, fyra ogräsmedel, fyra tillväxtreglerande medel och ett medel mot sniglar. Kemikalieinspektionen har inte avslagit någon ansökan om produktgodkännande, däremot har tre ansökningar dragits tillbaka. För lantbruket och trädgårdsnäringen är det viktigt att situationen har ändrats.

– Det har jättestor betydelse att vi får tillgång till samma växtskyddsmedel som övriga Europa och att vi inte hamnar flera år efter, utan att vi får de moderna medlen. De har ofta en bättre miljö- och hälsoprofil än de gamla. Så det är vi väldigt glada för, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Tillbakadragna insektsmedel skapar oro

Under hela förra året tog Kemikalieinspektionen 69 beslut om godkännanden av växtskyddsmedel. Det var en ökning med 44 procent jämfört med året innan.

I år fram till augusti fattades också beslut i 18 ärenden om utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden av sedan tidigare godkända växtskyddsmedel. 15 ansökningar bifölls, ett avslogs och två ansökningar drogs tillbaka. Under hela förra året bifölls 14 sådana ansökningar.

Inför årets säsong har LRF gjort 13 ansökningar om utvidgade produktgodkännanden och sex ansökningar om dispenser. Enligt Agneta Sundgren har dispenserna handlagts snabbt och effektivt, men när det gäller de utvidgade produktgodkännandena har det varit trögare.

– Dels har det tagit längre tid, dels har Kemikalieinspektionen gått in mer på detaljer som man inte har gjort förut.

Ett orosmoln för lantbruket och trädgårdsnäringen är att allt fler insektsmedel dras tillbaka, bland annat neonikotinoider.

”Besvärligt att hålla ordning”

Det beslutet gäller för hela EU, men en del länder beviljar dispenser för användning. För svenska odlare innebär det till exempel att sockerbetsfrö inte kan betas mot bladlöss.

Ett annat problem är att många preparat får nya registreringsnummer just nu på grund av omregistreringar med ändrade villkor.

Det innebär att samma preparat har olika nummer beroende på om det är nyinköpt eller gammalt. Medlet med det gamla registreringsnumret har en utfasningsperiod och måste användas inom en viss tid.

– Det kan vara besvärligt att hålla ordning på att det är samma medel i förpackningen, men med olika registreringsnummer, och man måste vara noga med vilket man har hemma, säger Agneta Sundgren.

LÄS MER: Stopp för Frankrikes glyfosatförbud