Klart med nedläggning av Norsälvens sågverk

Nu är det klart att sågverket Moelven Norsälven läggs ned. Beslutet fattades av styrelsen i dag, måndag.

Norsälvens sågverk läggs ned.
Norsälvens sågverk läggs ned. FOTO: TOMMY HELLSTRÖM

För en knapp månad sedan kom beskedet att MBL-förhandlingar om en nedläggning skulle inledas. Sågverket, som ligger några mil väster om Karlstad, bedöms ha för stora investeringsbehov för att kunna bli lönsamt.

I dag har alltså styrelsen fattat beslutet att så blir fallet.

"Tung dag"

– Det är aldrig med lätt hjärta vi avvecklar ett bolag och det är en tung dag för de anställda vid bolaget. Idag har Moelven Norsälven dessvärre en mycket låg teknisk status och kräver löpande stora underhållsinsatser för att hålla driften igång. Det är en fråga om tid hur länge verksamheten kan fortsätta på ett försvarbart sätt, säger divisionschef Anders Lindh i Moelven Timber som också är styrelseordförande i Moelven Norsälven AB.

Nedläggningen klar 2018

Han beskriver nedläggningen av sågverket i Norsleven som ett strukturellt beslut för att skapa bättre lönsamhet totalt i Moelven-koncernen.

Det ska nu utarbetas en plan för avveckling av bolagets verksamhet. Enligt ett pressmeddelande kommer nedläggningen troligen vara genomförd under första kvartalet nästa år.

44 anställda

Norsälvens sågverk har producerat cirka 80000 kubikmeter sågade trävaror per år och har 44 anställda. De anställda blev informerade om nedläggningsbeslutet på ett personalmöte och inom kort inleds förhandlingar med facken om uppsägningarna.

Läs mer: Sågverk kan läggas ned