Konsten att rekrytera en bra ledare

Företagen i de gröna näringarna blir färre, men allt större, vilket ställer högre krav på ledarskap. Utan bra ledarskap är det svårt att nå långsiktig framgång, oavsett vilken verksamhet det gäller. Men att hitta och rekrytera riktigt bra ledare kan vara utmanande och det finns många fallgropar.

Justus Jondal, seniorkonsult på Macklean.
Justus Jondal, seniorkonsult på Macklean. FOTO: BJORN MATTISSON BJORNFOTOGRAF.SE

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Så hur gör man då för att hitta rätt? Jag har själv hjälpt både stora och små företag med rekrytering av ledare, och har identifierat tre framgångsfaktorer som är särskilt viktiga att tänka på för att lyckas med sin rekrytering.

Först och främst: var inte rädd för att ta hjälp! Var grundlig och välj en partner som förstår dig och din verksamhet, och som kan stötta dig på ett bra sätt genom hela rekryteringsprocessen. Att ta in experter för att lyckas med rekryteringen minimerar risken för en misslyckad rekrytering som kan ge stora konsekvenser för ett litet bolag. En bra partner spelar en viktig roll också för de två andra framgångsfaktorerna: att sätta kravbilden och att få med sig organisationen.

Nästa steg är att ta fram en tydlig kravbild för rekryteringen – vad ska personen ha för kompetens, erfarenhet och egenskaper? Kravbilden ska utgå från företagets mål med rekryteringen. Handlar det exempelvis om att företaget ska klara av en tillväxtresa? Eller behövs produktionsledare för att frigöra tid för ägaren? En tydlig krav- och förväntansbild lägger också grunden för att personen som anställs får en bra start i arbetet.

Slutligen gäller det att få med sig både styrelse och medarbetare på resan. För att ge den nya ledaren rätt förutsättningar att uppnå sina mål och därmed skapa långsiktig framgång, är det viktigt att hen har rätt stöttning från organisationen. Exakt hur man lyckas med det varierar förstås mellan olika företag, men ofta handlar det om att skapa en förståelse för målen för rekryteringen: vad ska den nya ledaren uppnå, när ska det ske, och (inte minst) varför? Det går också att låta medarbetarna ta en aktiv roll i rekryteringsarbetet och på så viss få dem att känna ett större engagemang.

Så ja, visst kan det vara utmanande att rekrytera bra ledare. Men min erfarenhet är att om man bara tänker igenom de tre stegen ovan så kan man inte bara genomföra en framgångsrik rekryteringsprocess, utan faktiskt också lära sig ett och annat om sin egen organisation under tiden.

Justus Jondal, seniorkonsult på Macklean

LÄS MER: Alla behöver bidra till att bygga bygden

LÄS MER: ”Myndighets- och branschkontroller hindrar utvecklingen