Korna högproduktiva - mjölkföretagen allt lönsammare

Sveriges kor blev färre, men mer produktiva under 2017. Kvalitetsarbete och ökade satsningar på djurhälsa ligger bakom förbättringen.

FOTO: ISTOCK

Den svenska mjölkavkastningen, alltså hur mycket en ko mjölkar i genomsnitt, ökade med 1,2 procent i fjol. Det framgår av den senaste Mjölkrapporten, från LRF Mjölk.

– Svenska mjölkbönder jobbar hårt för att förbättra sin lönsamhet, inte minst genom ökad produktivitet, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk, i ett pressmeddelande.

Produktionen sjönk

Antalet mjölkande kor sjönk samtidigt med 0,8 procent som en följd av den generella minskning av antalet djur hos mjölkbönderna. Siffran är den lägsta sedan 2013, enligt LRF Mjölk. Nettoeffekten av färre djur och mer produktiva kor blev att den totala produktionen sjönk med 1,4 procent under 2017, jämfört med 2016.

– Bönderna tar väl hand om sina kor genom att satsa på bra foder, mycket god djurhälsa och fortlöpande avelsframsteg. Detta avspeglar sig i en ökad produktion per mjölkande djur, säger Lennart Holmström.

Fler ekologiska mjölkgårdar

Samtidigt utgör de ekologiska mjölkgårdarna 16,6 procent av alla mjölkföretag. Produktionen av ekologisk mjölk steg 12 procent, till 14,5 procent av den totala produktionen.

Enligt rapporten är lönsamheten hos svenska mjölkföretag nu bättre än under det senaste årtiondet. De förbättrade resultaten beror bland annat på högre avräkningspriser, ökad mjölkavkastning, relativt höga slaktpriser och måttliga ökningar av kostnader,

Läs Mjölkrapporten här.

LÄS OCKSÅ: Arla gör rekordaffärer på ekologiska mejerivaror