Kortsiktigt tänkande bakom shoppingcentra på åkermark

Att föröda värdefull jordbruksmark för all framtid för att bygga köpcentra bygger på ett tänkande som är skrämmande kortsiktigt. Det skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

FOTO: EMMA TÖRNQVIST

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

På fem år – mellan 2011 och 2015 – har 3 000 hektar jordbruksmark exploaterats konstaterade Jordbruksverket i en rapport i våras. Lika mycket bebyggdes under femårsperioden dessförinnan. Mest exploatering sker i Skåne, medan Östergötland stått för den största ökningen.

Visserligen finns ett skydd för åkermarken i Miljöbalken. Jordbruksmark får tas i anspråk "endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen", heter det bland annat. Men i många kommuner struntar man uppenbarligen i detta.

Ett flagrant exempel är Kristianstad, där ett gigantiskt köpcenter - C4 Shopping - byggs upp på vad som varit yppersta åkermark. Målet är över 100 butiker och 3 000 parkeringsplatser.

– Det här blir ett lyft för hela regionen, det är vi övertygade om, heter det på C4 Shoppings webbplats.

Men vilket väsentligt samhällsintresse är det som uppfylls? Och för hur lång tid kan det stora köptemplet bli ett lyft för regionen? USA är ett land där trenderna ofta syns tydligt innan de når Sverige. Där byggdes shoppingcentra utanför städerna upp långt innan dessa började skapas här hemma.

Men nu är trenden en annan. I USA står i dag hundratals gallerior öde. Man kan studera dem på internet, det finns till och med en webbplats som ingående beskriver fenomenet; deadmalls.com. Bilderna av de ödsliga "spökgalleriorna" visar ett beklämmande förfall. Ogräs växer upp genom trasiga golv, rulltrappor täckta av glaskross och bråte leder upp mot övervåningar som ekar tomma...

Ibland är de gamla galleriorna utslagna av nya, ännu större. Men det är också så att konsumtionsmönster förändras. Allt fler människor, inte minst de unga, handlar mer och mer varor på nätet. En ny trend är att företag bygger upp showrooms, där konsumenter kan titta och känna på produkterna för att sedan göra affärerna på nätet.

Galleriadöden kommer att nå även Sverige. Att föröda värdefull jordbruksmark för all framtid för att bygga köpcentra bygger på ett tänkande som är skrämmande kortsiktigt. Positiva exempel finns dock; Gävle kommun sa i höstas nej till en köpstad på jordbruksmark. Men fler kommunpolitiker måste börja tänka längre än näsan och mandatperioden räcker.