Köttimporten minskar till förmån för svenskt

De svenska konsumenterna väljer i allt högre grad svenskt kött och marknadsandelen har ökat från 61 till 67 procent. Det visar årlig statistik från Jordbruksverket.

Ökningen beror på konsumenternas ändrade inställning.
Ökningen beror på konsumenternas ändrade inställning. FOTO: RICKARD NILSSON

Svenskarnas konsumtion av kött minskar för andra året i följd och uppgick 2018 till 83,5 kilo per person. Det är en nedgång med 2,2 kilo kött på ett år.

Förklaringen är en tillbakagång för importerat kött i alla segment.

Andelen svenskt kött ökade

Under året steg marknadsandelen för svenskt kött med 2,5 till 7,7 procent beroende på djurslag. För svenskt kött som helhet ligger andelen nu på 67 procent.

– Det har under lång tid varit ett väldigt fokus på pris både hos livsmedelsindustrin och konsumenter. Nu har vi sett ett lappkast. Allt fler kopplar ihop svenska mervärden med olika hållbarhetsaspekter, vilket ger en ökad andel svenskt kött och matfågel på tallriken, säger Åsa Lannhard Öberg jordbrukspolitisk utredare på jordbruksverket.

Värderar annat än priset

Hon pekar också på att den rådande högkonjunkturen innebär att konsumenter har råd att värdera andra egenskaper än lågt pris.

Produktionen av nöt-gris- och lammkött ökade med 3,6 till 6,5 procent under 2018. Statistiken visar samtidigt att produktionen av matfågel minskade med 1,5 procent. Nedgången kommer dock efter en lång period av konstanta ökningar och dessutom påverkades kläckningen av kycklingar negativt av den extrema sommarvärmen.

Slakten ökade – men inte av torkan

Enligt jordbruksverkets egen statistik från i januari ökade slakten i samtliga produktionsgrenar. Myndigheten gör nu bedömningen att skälet i första hand inte är torkan utan snarare en effekt av ökad efterfrågan på svenskt kött som lett till investeringar och fler djur i lantbruket.

– Enskilda jordbrukare kan ha drabbats hårt av torkan och tvingats slakta ut fler djur än normalt, men totalt sett har anpassningar som gjorts lett till att effekterna blivit mindre än befarat, enligt jordbruksverket.

LÄS MER: ”Det borde vara förbjudet att prispressa saker som haft ett hjärta”

LÄS MER: Oförändrat för industrin men Brexit skapar oro

LÄS MER: Majoriteten vill ha svenskt kött i offentliga kök