Köttpoliserna jagar matfuskare i Danmark

Danmark är ett av få länder i Europa som har en särskild enhet för att bekämpa brott på livsmedelsområdet. Många sneglar på det danska exemplet i takt med att den organiserade brottsligheten inom livsmedel ökar.

Fødevarestyrelsens rejsehold är det danska livsmedelsverkets särskilda enhet på 24 personer. Placerade i Århus, Vejle och Köpenhamn arbetar de med ärenden om misstänkt livsmedelsfusk där det krävs en djupare utredning än de ordinarie livsmedelsinspektörerna gör.

– De ger allt till oss där det händer något som de inte kan reda ut. Om det till exempel finns en misstanke om fusk eller de känner att de inte får riktiga svar så ber de oss att gräva djupare. Och vi tar allt från små till stora ärenden, säger Michael Rosenmark, chef för rejseholdet.

Spaning en av metoderna

Han är en av fyra poliser i rejseholdet och har bland annat arbetat inom den danska säkerhetspolisen. Spaning är en av rejseholdets utredningsmetoder. Till skillnad från ordinarie livsmedelsinspektörer kör rejseholdet alltid i civila bilar och inpektörerna har ibland civila kläder när de inte vill bli upptäckta.

– Vi försöker också att snabbt gå direkt in i verksamheten. Det ska inte ta flera minuter för då hinner det försvinna saker, säger Michael Rosenmark.

Rejseholdet har också anställda jurister och ekonomer och jobbar tätt ihop med andra myndigheter som skatteverket och polisen för att på bästa sätt kunna utreda bedrägerier. Rejseholdets inspektörer kan stänga en verksamhet med omedelbar verkan och beslagta livsmedel. För att beslagta utrustning behöver de dock tillkalla polis. I vissa situationer kan rejseholdet ha en fördel jämfört med polisen.

– När vi kommer till en verksamhet vi ska kontrollera får de inte hindra oss. Där polisen kanske måste ha beslut om husrannsakan kan vi gå in.

undefined

Böta dubbelt upp

Den ordinarie livsmedelsinspektionen gör omkring 50 000 kontroller varje år och hittar i 16 procent av fallen något som leder till varningar, förelägganden eller böter. Rejseholdet gör cirka 1 000 inspektioner och hittar något i hälften av fallen. Drygt hälften av rejseholdets arbete finansieras av avgifter som betalas av dem som kontrolleras och resten betalas med skattemedel.

Olika förseelser kan ge böter på 5 000-40 000 danska kronor, men verksamheterna kan få många böter. De kan också få böta dubbelt så mycket som de har tjänat på sitt bedrägeri. Som exempel fick ett företag som fuskat med innehållet i bärkoncentrat böta 7,5 miljoner kronor och fick värden uppgående till 6,3 miljoner kronor konfiskerade. Ett företag kan också åläggas att informera sina kunder att de har fuskat.

Rejseholdet har också en tydlig mediastrategi.

Svartslakten halverad

– Genom att berätta om vad vi gör får det förhoppningsvis en preventiv effekt. Samtidigt gör det att vi får in fler tips.

Rejseholdets arbete har sannolikt bidragit till att antalet anmälningar om olaglig slakt har halverats i Danmark de senaste åren. Risken att bli upptäckt, förhållandevis höga böter, konfiskering av utrustning och mediaexponering gör enligt Michael Rosenmark att färre tycker det är värt att slakta svart.

Utmaningar som rejseholdet har är en allt mer organiserad brottlighet inom livsmedel där man till exempel använder sig av bulvaner och postboxföretag. Det gör det svårt att spåra livsmedel och hitta de ansvariga.

undefined

undefined