Kraftig ökning av larm om skogsbrand

Hittills i år har SOS Alarm fått in 3757 larm om skogsbrand. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Statistik från SOS Alarm om antalet larm om skogsbrand.
Statistik från SOS Alarm om antalet larm om skogsbrand.

2018 kommer att gå till historien som ett av rekordåren för skogsbränder. På många håll i landet har det rasat stora skogsbränder.

300 större bränder

Enligt preliminära beräkningar från Regeringskansliet har sammanlagt ungefär 25 000 hektar brunnit vid cirka 300 större skogsbränder. Värst drabbade län är Gävleborg, Jämtland och Dalarna.

Statistik från SOS Alarm om antalet larm om skogsbrand.
Statistik från SOS Alarm om antalet larm om skogsbrand.

Men förutom de stora skogsbränderna har det även varit ovanligt många mindre skogsbränder runt om i hela Sverige. Fram till den 24 augusti i år hade SOS Alarm fått in 3 757 larm och skogsbrand.

Dubbelt så många

Enligt statistik från SOS Alarm är det mer än dubbelt så många som för hela året 2017 när de fick in 1 769 larm om skogsbrand.

Även om man jämför med de senaste fem åren har det varit många larm om skogsbränder i år. Åren 2014-2017 fick SOS Alarm in i genomsnitt 2 064 larm per år.

MSB har liknande statistik

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för också statistik över bränder. Även jämfört med den sticker antalet larm om skogsbrand ut i år.

MSB:s statistik för 1998–2017 visar att det i genomsnitt har varit 2 504 räddningsinsatser per år vid bränder i produktiv skogsmark, hyggen och annan trädbevuxen mark.