Kraftigt försämrat resultat för Setra

Det går tungt för Setra. Rörelseresultatet för året tre första månader är kraftigt sämre än samma period förra året. Lägre försäljningspriser, högre timmerpriser och lägre produktionsvolym är orsakerna.

Setra sågverk i Heby är ett av koncernens åtta sågverk
Setra sågverk i Heby är ett av koncernens åtta sågverk FOTO: MATS P. OSTELIUS

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2019 ett rörelseresultat på 95 miljoner kronor. Det ska jämföras med ett rörelseresultat på 287 miljoner för samma period förra året.

Lägre priser

Ser man enbart till tredje kvartalet blev rörelseresultatet -22 miljoner. Det är 76 miljoner sämre än tredje kvartalet ifjol när rörelseresultatet stannade på 54 miljoner kronor.

– Resultatförsämringen är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med högre timmerpriser samt lägre produktionsvolym, säger Anders Nordmark, t f VD för Setra i ett pressmeddelande.

Utmanande marknad

Setra menar att marknadsförhållanden blivit allt mer utmanande sedan slutet av 2018. Det är den goda timmertillgången på lågkvalitativt grantimmer, både i Skandinavien och centrala Europa till följd av granbarkborreangrepp som, i kombination med svagare tillväxttakt, sätter press på priserna på trävarumarknaden globalt.

Strategiska investeringar fortsätter

Trots ett kraftigt sjunkande rörelseresultat och en osäker marknad går utvecklingen av Setras strategiska investeringar enligt tidsplan.

I Långshyttan pågår bygget av Setras KL-träfabrik som kommer stå klar under första halvåret 2020. I Hasselfors kommer det nya justerverkshyvleriet vara i full drift under andra halvåret 2020. Vid Setras sågverk i Kastet startar bygget av den första anläggningen för tillverkning av pyrolysolja i höst. Produktionen sker i företaget Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem. Anläggningen beräknas vara i drift under 2021.

LÄS MER: Setra startar bygget av Europas första anläggning för pyrolysolja