Krisgrupp ska få stopp på granbarkborren

Med dagens virkespriser riskerar granbarkborren att orsaka skador på skogen som motsvarar ett virkesvärde på över sex miljarder kronor. Därför bildar Skogsstyrelsen nu en krisgrupp tillsammans med skogsbruket för att begränsa skadorna.

Träd skadade av granbarkborre.
Träd skadade av granbarkborre. FOTO: MATS CARLÉN

Redan i augusti gjorde Skogsstyrelsen bedömningen att angreppen av granbarkborre i Götaland såg ut att bli rekordstora. En inventering i slutet av november visade att minst 2,5 miljoner kubikmeter skog drabbats, vilket med god marginal är det största angrepp som mätts upp i en inventering.

Unik situation

Skogsstyrelsen har också gjort beräkningar över hur stora angreppen kan bli till våren beroende på vilka förebyggande insatser som sätts in och hur vädret blir. Vid en kall och blöt sommar kommer ytterligare cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog att angripas. Blir sommaren däremot varm och torr kan det röra sig om så mycket som 12,5 miljoner kubikmeter. Med dagens virkespriser motsvarar det ett virkesvärde på över sex miljarder kronor.

– Vi står inför en unik situation där vädret orsakat en massförökning av granbarkborre som vi aldrig tidigare sett. Det allvarliga läget gör att vi nu gemensamt kraftsamlar med skogssektorn för att begränsa omfattningen så långt det bara är möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Krisgrupp

Skogsstyrelsen har därför tagit initiativ till att bilda en krisgrupp med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Syftet är att samordna kunskap, bekämpningsåtgärder och information och på så sätt begränsa omfattningen så långt det är möjligt.

– Tidigare erfarenhet från liknande skogliga kriser visar att samarbete mellan myndigheter och de skogliga organisationerna varit avgörande, säger Daniel Fellenius, chef för marknadskommunikation på Sydved, en av de som ingår i gruppen.

Håll koll

Skogsstyrelsen menar också att det är fortsatt viktigt att skogsägarna i området har koll på sin skog. Om man hittar angrepp ska man planera för avverkning för att få ut virket innan granbarkborren svärmar till våren.

Fakta: Tecken på angrepp av granbarkborre

Det går att se tecken på angrepp av granbarkborre även under höst och vinter. Från sensommaren och till kommande vår ser du angreppen tydligt på barrens roströda färg och att barken är avfläkt av hackspett på många av stammarna.

När barren och kronorna har en grå färg eller barren ramlat av är angreppen sannolikt från tidigare års angrepp. Undersök träden som står nära dessa, i fall de har angripits senare.

Källa: Skogsstyrelsen

LÄS MER: Rekordstora angrepp av granbarkborre