Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 31 mars 2020

Det gröna näringslivet – morgondagens Spotify?

Det gröna näringslivet spelar en viktig roll i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Potentialen är stor om vi lyckas förändra utbildningarna, höja statusen och dra lärdom av andra branscher, skriver krönikören Erik Larsson.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Erik Larsson, konsult, Macklean.
Erik Larsson, konsult, Macklean. FOTO: Macklean

Att attrahera kompetent arbetskraft med rätt ambition och attityd har alltid varit viktigt, men på sistone har det seglat upp som en av de allra största utmaningarna för företag inom det gröna näringslivet. Jag ser tre viktiga steg för att möta dessa utmaningar.

Först och främst behöver Sveriges lantbruks- och skogsutbildningar förändras. När vi på Macklean i höstas analyserade kompetensläget inom det gröna näringslivet framkom det att ett mer produktionsinriktat tillvägagångssätt med ett större inslag av praktik behöver implementeras på naturbruksgymnasierna.

Utöver detta bör ämnen som entreprenörskap och management ta en större plats i utbildningarna för att på sikt utveckla både företag och branschen i sin helhet.

Vidare tror jag att en nyckel för att stärka den framtida kompetensen är att öka branschens attraktivitet hos unga. Att många svenska ungdomar idag har en bristande kännedom om det gröna näringslivet skulle kunna ses som en svaghet, men i mina ögon utgör det snarare en outnyttjad potential.

Ett exempel på ett lyckosamt projekt riktat mot denna viktiga målgrupp är Jobba grönt, som drivs av LRF och Gröna Arbetsgivare. Där har man bland annat varit aktiva på sociala medier och arbetat med influencers och filmer för att öka kännedom och inspirera fler att söka sig till branschen.

Dessutom kan en nyckel vara att lyfta blicken och observera hur andra branscher möter samma utmaning. En bransch som lyckats väl med att attrahera ungdomar både på landsbygd och i större städer är techsektorn.

Att man lyckats så väl grundas i två saker: dels har man arbetat med en framåtlutad och framtidsorienterad kommunikation som bidragit till den positiva bilden av branschen. dels har framgångsrika svenska företag som Spotify och Klarna visat vilka stora möjligheter som finns.

Detta kan det gröna näringslivet dra lärdom av och lyfta spännande framgångsexempel – både företag och individer – som driver utvecklingen i branschen.

Det gröna näringslivet är väl positionerat, inte minst tack vare den viktiga roll det spelar i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Genom att tydligare kommunicera detta samt de stora möjligheter som digitaliseringen medför, kan man visa vilken viktig framtidssektor man faktiskt är. Potentialen är stor och om vi lyckas förändra utbildningarna, höja det gröna näringslivets status och ta lärdom av andra branscher tror jag att vi går en ljus framtid till mötes.

Erik Larsson,

Konsult, Macklean

LÄS MER: ”Livsmedelskedjan måste gå i takt”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen