Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 24 november 2018

Dimmorna fortfarande kvar runt Brexit

Frågetecknen är fortfarande många kring det Brexitavtal som nu finns klart, men vad som än händer kommer det att påverka alla företag, skriver Mackleans seniorkonsult Jonas Carlberg.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jonas Carlberg, seniorkonsult. Macklean
Jonas Carlberg, seniorkonsult. Macklean

Nu finns det ett avtalsförslag om Brexit, men kommer det att godkännas? I dimmorna runt Brexitavtalet är frågetecknen fortfarande många. För Sverige som land, svenska företag och svenskar i allmänhet så blir avståndet till våra vänner i Storbritannien längre och murarna högre. Det är olyckligt. Dimmorna skapar otydlighet och osäkerhet.

Den första frågan är om det överhuvudtaget blir en överenskommelse mellan EU och Storbritannien. Utan överenskommelse (Hard Brexit) så upphör EUs lagstiftning att gälla i och gentemot Storbritannien 30 mars nästa år. Då träder, sannolikt med omedelbar verkan, WTO-regler i kraft mellan EU och Storbritannien.

Om det däremot blir ett avtal så återstår att se hur innehållet är utformat. Vi vet redan idag att det finns en överenskommelse om en övergångsperiod till 31 december 2020. Övergångsperioden kan dock förlängas.

Oberoende av hur förhandlingarna slutar så kommer företagen i livsmedelskedjan att påverkas direkt eller indirekt av avtalet. Hur kommer marknaden att påverkas och hur kommer kunder att reagera? Hur kommer tullar, momsregler, administration och kontroller att utformas? Även om förutsättningarna för Brexitavtalet är oklara så behöver företagen i livsmedelsbranschen förbereda sig och fatta beslut.

Det är varken en lätt eller tacksam uppgift. Priset för att ”se vad som hände när dimmorna skingrar sig” kan bli högt. Konkret, vad kan företagen göra för att möta osäkerheten?

Här är några områden: Hur ser marknaden ut och vad händer i olika scenarier, exempelvis om WTO-regler ska tillämpas? Om företaget exporterar till Storbritannien, fundera på om det ska vara kvar eller om det ska justera sin närvaro och business case på marknaden. Skaffa så god bild som möjligt över vilka regelverk och vilka administrativa rutiner som behöver följas. Det kan handla om:

Ansvarsförhållanden, certifikat, licenser och godkännanden som kan behöva förnyas.

Bestämmelser när det gäller tullar, momsregler och punktskatter.

Förbud och begränsningar för export och import exempelvis av hälso-, miljö- eller säkerhetsskäl.

Relation till nuvarande kunder

Kompetenser i företaget för att kunna hantera logistik, administration med mera.

I stort sett alla företag kommer att påverkas av Brexit. Utbud, efterfrågan, prisförändringar och krångel kommer att förändra förutsättningarna på marknaden. Det är olyckligt, men med kloka förberedelser så ökar förutsättningarna att möta förändringarna så att Brexitdimmorna skingras något.

Jonas Carlberg

seniorkonsult på Macklean

Relaterade artiklar

Till toppen