Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 26 augusti 2017

Följer jakträtten med i fastighetsköpet?

Jag ska köpa jordbruksfastighet och det är viktigt för mig att jakträtten verkligen följer med vid köpet. Förre ägaren jagade inte själv, men jag har fått veta att jakträtten är uppsagd. Räcker det för att jag ska kunna vara säker?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

JURISTENS SVAR: Att jakträtten är uppsagd behöver inte med automatik betyda att rättigheten har slutat gälla. Om, när och hur den kan sägas upp beror på villkoren för hur den har upplåtits till nyttjanderättshavaren.

Om jakträtt har upplåtits genom avtal mot ersättning, gäller vissa tvingande bestämmelser i jaktlagen. Att bestämmelserna är tvingande betyder att de inte kan avtalas bort.

Det som står i jaktlagen är att om upplåtelsen, alltså avtalet, löper på en bestämd tid som är minst ett år, så måste avtalet alltid sägas upp för att det ska sluta gälla vid avtalstidens utgång. Uppsägningstiden är alltid minst sex månader. Om längre uppsägningstid än så har avtalats är det den som gäller.

 Jessica Wieslander, Jurist LRF Konsult.
Jessica Wieslander, Jurist LRF Konsult.

Om ett tidsbestämt avtal inte sägs upp i rätt tid anses det förlängt på tid som motsvarar upplåtelsetiden, dock längst fem år.

Ett avtal som gäller för obestämd tid ska, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.

Att uppsägning måste göras med en viss minsta uppsägningstid innebär att markägaren vid en tvist måste kunna bevisa att jakträttshavaren har tagit del av uppsägningen i rätt tid. Därför ska man alltid skaffa sig en kvittens på delgivningen.

Om jakträtten har upplåtits till ett jaktlag är det viktigt att ta reda på om jaktlaget är en juridisk person och vem som i så fall har behörighet att ta emot en uppsägning för jaktlagets räkning. Om det inte är en juridisk person måste var och en som ingår i jaktlaget delges uppsägningen.

Tyvärr är det inte alls ovanligt att jakträtten har upplåtits för någons livstid. Då går det inte att säga upp avtalet om inte jakträttshavaren går med på det. Skulle jakträttshavaren ha avlidit har dock jakträtten slutat att gälla, eftersom jakträtter inte går i arv om inte markägaren har samtyckt till det.

För att vara helt säker på att jakträtten följer med när en fastighet säljs är det alltså bäst att skaffa sig jakträttshavarens skriftliga medgivande av att rättigheten faktiskt har upphört att gälla.

Jessica Wieslander

Jurist LRF Konsult

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen