Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 4 november 2018

”Företagen behöver aktiva ägare”

För att styrningen i medlemsägda företag ska fungera krävs att ägare, styrelse och ledning hittar rätt i sina roller. Det skriver Mackleans VD Peter Normark i sin krönika.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Peter Normark, VD Macklean.
Peter Normark, VD Macklean. FOTO: Hans Berggren

Sverige har en stor andel lantbrukarägda företag. Det är bra, det lägger en grund för att vi har företag med långsiktigt intresse att utveckla sina branscher och affärsgrenar. Dessutom bidrar det till en betydande produktion och affärsutveckling inom landets gränser. För väl fungerande företag krävs aktiva ägare som finner sina roller – man brukar tala om ägarstyrning eller governance. Ägarstyrningen blir naturligtvis mer komplex när företagen har ett stort antal ägare jämfört med att ha en eller två huvudägare. Numera finns aktuell forskning som särskilt belyser ägarstyrningen i de medlemsägda företagen, exempelvis Handelshögskolans Sophie Nachemson-Ekwalls böcker om effektiv ägararkitektur.

Bolagskoden har funnits sedan länge och sedan ett antal år tillbaka har vi även en kod för styrning av föreningsföretag. Nu är det på gång med en ny kod för kooperativa och ömsesidiga företag. En kod som lägger fast genomtänkta riktlinjer för styrningen. Riktlinjer är just riktlinjer. Det handlar om att ”följa eller förklara”.

För att hamna rätt i ägarstyrningen krävs att ägare, styrelse och ledning hittar rätt i sina roller. Under alla mina år som konsult, och dessförinnan som forskare, har jag sett alltför många exempel på när det gått fel. Ägare som försökt engagera sig i den praktiska styrningen, eller en företagsledning som försökt driva fram en total nyorientering utan förankring i ett tydligt ägaruppdrag.

Min bild är att ägarstyrningen börjat fungera allt bättre på många håll. Grunden är att man lägger fast företagets övergripande inriktning, och hur den ska gagna medlemmarna. Att ta fram ett ägaruppdrag eller en ägarvilja. Denna blir styrelsens utgångspunkt när man tar tag i strategiarbetet. I ägarviljan kan man ange vilka affärsgrenar man verkar inom och lägga fast en syn på företagets tillväxttakt. Om ägarviljan också tagits fram i en aktiv ägardialog eller ett rådslag, då har man ofta byggt en bra plattform.

I den aktiva ägarrollen ingår även att utse företagets styrelse. I Sverige ser vi idag en utveckling mot ett väsentligt mer aktivt valberedningsarbete. Allt fler företag genomför även externa styrelseutvärderingar.

Vi befinner oss i en tid när alla företag har att komma upp till bevis på att man har en fungerande, aktiv ägarstyrning. Är det inte dags att inrätta ett årligt pris för aktiv ägarstyrning?

Peter Normark,

VD Macklean

LÄS MER: Det är dags att ge konsumenterna det kött de vill ha

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen