Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 10 februari 2018

Försvinner bybornas rättigheter till vägarna?

FRÅGA: Vid laga skiftet bestämdes vid lantmäteriförrättning 1890 att mark skulle avsättas till vägar till grannbyar, men också till andra samfälligheter. Vi i byalaget använder skogsvägarna varje sommar för promenader. Vi avser även att ordna skogsvandringar för turister och andra besökare. Kommer dessa rättigheter försvinna i och med Förnyelselagen? Eller har vi förstått det hela rätt att nämnda samfälligheter är officialservitut och därmed inte berörs?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult.
Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult.

JURISTENS SVAR: Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut.

Lantmäteriet kommer att rensa bort avtalsservitut som skrevs in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968. För att inskrivningen inte ska försvinna kan den som har ett sådant servitut anmäla till lantmäteriet att inskrivningen ska förnyas. En sådan anmälan ska göras senast den 31 december 2018.

Det är bara avtalsservituten som kan behöva förnyas. Officialservituten fortsätter att gälla och ska därför inte förnyas.

Avtalsservitut är ett servitut som fastighetens ägare själva skriver med varandra. Servitutet måste inte skrivas in i fastighetsregistret och det försvinner inte heller bara för att inskrivningen rensas bort. Mellan de ursprungliga parterna är avtalet precis lika giltigt med som utan inskrivning. Orsaken till att man brukar skriva in servitutet i fastighetsregistret är att det på så sätt får en säkrare ställning när fastigheten byter ägare.

Det som står i fastighetsregistret är officiellt och anses vara känt av alla. Därför kommer ett inskrivet avtalsservitut alltid att fortsätta gälla vid ägarbyte.

Officialservitut bildas däremot genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten. I vissa fall kan officialservitut också bildas genom domstolsbeslut. Det vanligaste är att de bildas i samband med till exempel avstyckning.

En samfällighet är någonting annat än ett servitut, men kan påminna mycket om servitut – särskilt om det gäller en samfälld väg.

Ett samfällt område har en egen registerbeteckning. Det är alltså inte en rättighet som belastar en annan fastighet. De fastigheter som har mantal, andelar, skattetal eller motsvarande är delägare i samfälligheten och har därmed rätt att använda området för det ändamål som det avsattes för.

Samfälligheter bildas också av Lantmäteriet och det är därför helt korrekt att det inte är en inskrivning som behöver förnyas.

Jessica Wieslander,

Jurist, LRF Konsult

LÄS MER: ”Har vi rätt att stänga av vattnet?”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen