Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 9 september 2017

Gäller skyddszoner alla?

FRÅGA. En granne sa att krav på skyddszoner för gödsling inte bara gäller på gårdar med miljötillstånd utan egentligen på alla gårdar?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

EXPERTEN SVARAR. Det är många som frågar om detta. Det finns åtminstone sju olika skyddszoner och skyddsavstånd för gödsling och det kan vara svårt att hålla isär de båda begreppen. Dessutom finns det parallella regelverk för gödsling och växtskydd.

1. Skyddszoner som miljöersättning. Skyddszonsstödet är frivilligt och den som söker känner till villkoren.

2. Skyddszon som villkor på en djurgård med tillståndsplikt. Gårdar som har så många djur att de kräver tillstånd enligt miljöbalken får av länsstyrelsen regelmässigt krav på skyddszoner längs vattendrag som ett av villkoren i beslutet.

3. Skyddszon som föreläggande på en djurgård med anmälningsplikt: Gårdar som inte kräver tillstånd men som kräver anmälan till kommunen får ofta föreläggande om skyddszon i beslutet från kommunen.

Skyddsavstånd

Skyddsavstånd skiljer sig från skyddszon genom att det bara är gödslingen som begränsas, i övrigt får brukning ske som vanligt.

4. Skyddsavstånd till vattendrag Detta skyddsavstånd påverkar i princip alla lantbrukare. Gödsel får inte spridas närmare än 2 meter från åkerkant som gränsar mot vattendrag. Detta villkor gäller hela landet för den som söker gårdsstöd eller miljöstöd. Samma villkor är också lagkrav inom de nitratkänsliga områdena. Inom nitratkänsliga områden finns även ett förbud mot att sprida på mark som lutar mer än 10 procent och gränsar till vattendrag.

5. Kommunala skyddsavstånd för gödsling i eller intill planlagt område. Kommunernas skyddsavstånd till bebyggelse varierar ofta mellan 25 och 75 meter. Upp till 300 meter förekommer men då är det inte förbud utan istället behövs tillstånd.

6. Skyddsavstånd till enskilda brunnar. Ofta får både anmälnings- och tillståndspliktiga gårdar krav på skyddsavstånd till enskilda brunnar och bebyggelse som föreläggande respektive villkor i beslut. Krav på skyddsavstånd till brunnar kan också gälla generellt i en kommun eller finnas som rekommendation. Ofta rör det sig om 25 – 50 meter.

7. Skyddsavstånd i kommunala skyddsområden för dricksvatten. För odling invid grundvatten- eller ytvattentäkter finns särskilda regler för gödsling.

Det kan vara svårt att hålla reda på alla dessa regler men eftersom de flesta har sin mark på en och samma plats berörs man oftast av en eller två i listan ovan och det brukar vara samma år efter år. Modern teknik med GPS och att kunna flytta spårmarkering gör att man inte måste förlita sig på att komma ihåg var man inte ska gödsla.

Markus Hoffman

Expert vatten och växtnäring, LRF

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen