Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 8 januari 2018

Har vi rätt att stänga av vattnet?

FRÅGA: I vår by har vi en vattenförening som startades av bönder och övriga boende på 1970-talet. Föreningen är idag en ekonomisk förening sedan år 2000. En ny förrättning har genomförts 2016. Min fråga är om man får stänga av vattnet för den fastighet som inte betalar årsavgiften. De meningar som gäller inom styrelsen är att man kan stänga av vattnet om man tillhandahåller vatten på annat sätt till exempel i dunk.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jessica Wieslander, jurist, LRF Konsult.
Jessica Wieslander, jurist, LRF Konsult.

JURISTENS SVAR: Du skriver att en ny förrättning har genomförts 2016. Jag gissar därför att det ni har numera är en regelrätt gemensamhetsanläggning. Det är bara lantmäteriet som kan bilda gemensamhetsanläggning och en av fördelarna med att göra det är att anläggningslagen blir tillämplig och styr vad som gäller för själva anläggningen medan lagen om förvaltning av samfälligheter reglerar föreningens mellanhavanden, både internt och i förhållande till tredje man.

Skulle det vara så att någon gemensamhetsanläggning inte har bildats är det betydligt besvärligare att säga vad som gäller vid tvist. Då måste man försöka att i efterhand toka vilka avtal som kan anses ha ingåtts – uttryckligen eller underförstått – och vad avtalen i så fall innebär i fråga om skyldigheten att fortsätta leverera vatten.

För en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning finns två metoder att ta ut kostnaderna för driften av medlemmarna. Antingen gör föreningen en uttaxering som grundar sig på respektive fastighets andelstal, eller så tar föreningen ut en brukningsavgift. Brukningsavgiften baseras på utnyttjandet av anläggningen och det ska vara fastställt i förrättningen hur en sådan avgift beräknas. Brukningsavgiften tas ut genom fakturering.

En viktig skillnad mellan uttaxering och fakturering av en brukningsavgift är att uttaxering är direkt utmätningsbar och förenad med förmånsrätt.

Det betyder att om ni tillämpar uttaxering kan ni begära verkställighet hos kronofogden direkt grundad på debiteringslängden. Om ni i stället tar ut en brukningsavgift behöver ni först göra en ansökan om betalningsföreläggande för att få ett utslag, som senare kan verkställas av kronofogden.

Att stänga av vattnet för att på så sätt tvinga fram en betalning avråder jag ifrån. Det är att ta lagen i egna händer och kan vara en olovlig besittningsrubbning och till och med ett brott som kallas självtäkt. Det förändras inte av att ni eventuellt tillhandahåller vatten i en dunk.

Jessica Wieslander

jurist, LRF Konsult

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen