Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 1 juni

Hela kedjan behöver vara med på tåget

Livsmedelsindustrin skulle, tack vare sin position mitt i värdekedjan, kunna ta en aktiv roll och agera katalysator när det gäller klimatpåverkan. Men för att det ska fungera behöver både jordbruket och handeln vara engagerade och bidra, skriver Eva Eriksson på Macklean.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Eva Eriksson, seniorkonsult och vice VD på Macklean.
Eva Eriksson, seniorkonsult och vice VD på Macklean.

Samverkan, visst är det ett ord som börjar kännas lite uttjatat? Samtidigt är det viktigare än någonsin, inte minst när det gäller att möta vår tids stora utmaning: att minska klimatpåverkan.

Vi på Macklean har under våren skrivit rapporten Insikter #12, som handlar om livsmedelsproduktionens klimatpåverkan. Och i arbetet med den har det blivit tydligt hur viktigt det är att aktörer i alla led i livsmedelsvärdekedjan tar ett gemensamt klimatansvar.

Nästan 90 procent av klimatpåverkan från den svenska livsmedelsproduktionen uppstår i primärproduktionen, men bara en tredjedel av intäkterna kommer det ledet till gagn. Med det i beaktande inser man att det inte räcker att alla enbart fokuserar på att minska de utsläpp som sker inom den egna verksamheten – att ansvarstagande och insatser i andra delar av värdekedjan behövs.

Det finns redan i dag goda exempel på företag inom livsmedelsindustrin som insett detta och börjat agera, men alltfler behöver göra detsamma.

Just livsmedelsindustrin kan tack vare sin position mitt i värdekedjan ta en aktiv roll och agera katalysator och koordinator, men för att det ska fungera behöver både primärproduktionen och handelsledet vara engagerade och bidra. Vi har identifierat ett antal nyckelfaktorer för att skapa en effektiv samverkan, och dessa är i mångt och mycket desamma i dialog med såväl primärproduktion som handel.

Det gäller att inkludera klimatpåverkan i de kommersiella diskussionerna och göra det till en lika naturlig del av den strategiska agendan som ekonomiska aspekter. Det är också viktigt att välja att arbeta med rätt partners.

Dessutom behöver en modell för risk- och kostnadsdelning etableras – när en sådan finns på plats skapas förutsättningar för ett långsiktigt engagemang och möjlighet att genomföra de investeringar som krävs. Parallellt behöver man också satsa på kommunikation, så att nyttan som görs kan kommuniceras till konsumenterna så att de vill lägga den extra kronan på den mer klimatsmarta varan.

Även om det finns en hel del jobb att göra ser jag ändå med tillförsikt på framtiden. En stor del av tekniken och kunskapen finns på plats – nu måste vi skapa rätt förutsättningar för omställningen. Dessutom befinner vi oss i ett läge där konsumenterna inte bara har rekordhögt förtroende för svensk livsmedelsproduktion. Jorden är bördig – dags att så ett frö av samverkan!

Eva Eriksson,

Seniorkonsult och vice VD på Macklean

LÄS MER: ”Dags att satsa på tekniska innovationer för branddetektering”

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen