Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 16 oktober 2017

Hur ska jag få jakten genomförd som jag vill?

FRÅGA: Vi jagar inte själva och har sedan länge upplåtit jakten på vår fastighet genom muntlig överenskommelse. Nu har vi mer och mer viltskador, både i jordbruket och i skogen. Det blir ingen ordning på jakten, eftersom det är ett ”kompisavtal” och vi har svårt att ställa tydliga krav. Hur ska vi göra för att få jakten genomförd som vi vill? Marken ingår i ett licensområde för älgjakt. Vi funderar på att gå med i ett angränsande älgskötselområde i stället. Är det en bra idé?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Anders Wetterin, jakt- och viltexpert, LRF.
Anders Wetterin, jakt- och viltexpert, LRF.

EXPERTENS SVAR: I LRF får vi ofta höra att markägarna gnäller på jägarna om viltskador, när markägarna i själva verket har all makt över sin mark. I verkligheten är det inte så enkelt.

Jakt är en känslig fråga och konflikter om jakt är inte ovanliga, det vet alla som bor på landsbygden. Dessutom är det få som äger fastigheter som är tillräckligt stora för att kunna bedriva effektiv jakt som kan reglera antalet vilt, på den egna marken. Därför är jaktsamverkan med kringliggande fastigheter oftast helt avgörande.

Att gå med i ett älgskötselområde (ÄSO) kan vara bra. Men då bör man antingen företräda sin fastighet själv i ÄSO, eller låta jägaren företräda er genom fullmakt, på era villkor.

LRF avråder från muntliga avtal om jakt. Det kan bli stora problem med muntliga avtal, då ord kan stå mot ord. Om det uppstår svåra viltskador, eller om det blir bråk om jaktsamverkan över gränserna. Man ska i ett skriftligt avtal markera att jägaren har en nyttjanderätt för jakt – inte oinskränkt jakträtt. LRF rekommenderar att LRFs mall för jaktavtal används.

Utfodring leder oftast till större viltstammar och därmed mer viltskador i jord- och skogsbruk. LRF har därför uppdaterat avtalsmallen för jaktupplåtelse där utfodring nu tydligare och enklare kan regleras när jakträttsupplåtelsen görs, eller förnyas. Man kan enkelt bestämma om utfodring ska tillåtas eller inte på jaktmarken, vilket foder som kan accepteras om begränsad utfodring tillåts och var på marken utfodring kan tillåtas.

Det är även av andra skäl viktigt att LRFs avtalsmall används och att markägarens inflytande och rådighet över sin fastighet säkras genom att skriva in de villkor om viltskador, skyddsjakt med mera som är nödvändiga på er mark. Särskilt viktigt är det att fylla i tillämpligt alternativ så att markägaren själv företräder sin fastighet, i den eller de former av jaktsamverkan som rör din mark. Om detta inte regleras i avtalet är tolkningen att nyttjanderättshavaren (jägaren) har rätt att företräda fastigheten med stöd av sin nyttjanderätt.

Anders Wetterin

jakt- och viltexpert, LRF

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen