Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 21 oktober 2020

Palle Borgström: Svenska bönder är en del av framtiden

Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande, skriver den här veckan i sin krönika om de stora beslut som snart ska tas inom EU, beslut som kommer att prägla de gröna näringarna i Sverige och resten av Europa under lång tid framöver.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande.
Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande. FOTO: Stig Hedström

På bordet ligger Green Deal som bland annat innehåller Farm to Fork och biodiversitetsstrategin. Dessa två hänger ihop och delar på siffermålen för 2030, där EU-kommissionen vill se en minskning av användningen av växtskyddsmedel med 50 procent, mineralgödsel med 20 orocent och en halvering av näringsläckaget. EU vill även att försäljningen av antibiotika till produktionsdjur ska minska med 50 procent och att ekoarealen ska uppgå till 25 procent. (Sveriges ekoareal är i dag 20 procent och EUs cirka sju.)

Mycket av detta har vi redan gjort i Sverige. Det finns dessvärre en skev bild i bland de styrande i Bryssel att hela Europa ser ut som deras egna hemländer. Något som vi är väldigt medvetna om att det inte gör.

LRF har ett väl etablerat arbetssätt för att påverka EU-politiken, och vår möjlighet att påverka ökades nyligen ännu mer när jag blev vald till vice ordförande för Copa (Copa-Cogeca är den europeiska paraplyorganisationen för lantbruksorganisationer.) Genom LRFs ökade engagemang i Copa kan vi tidigare påverka processerna och Copas ståndpunkter och inriktning på arbetet. Det innebär också att vår möjlighet att påverka EU-politiken ökar.

En stor utmaning för både Copa och LRF framöver, är att den nya EU-kommissionen verkar se jord- och skogsbruket som ett problem som ska begränsas och kontrolleras. Istället borde den se de gröna näringarna som en nyckelsektor för att målen i Green Deal ska uppnås. Det är enbart vi som har möjlighet att skapa en hållbar, cirkulär bioekonomi.

Trots den oro som arbetet med Green Deal innebär för oss bönder, är det inte säkert att utfallet endast blir negativt. Det kan också leda till att vi får en jämnare konkurrenskraft inom EU. Att kraven på djurhållning och växtodling höjs i hela EU, så att vi i Sverige får bättre konkurrensvillkor. Det är dock avgörande att vi kan tillgodoräkna oss det vi redan gjort inom dessa områden. Sverige är ett av de länder som ligger absolut bäst till när det gäller låg antibiotika- och växtskyddsförbrukning. Det borde gynna oss.

LRFs roll i Bryssel handlar i detta läge om att berätta om det vi gjort och visa på fakta för att säkerställa att vår produktion gynnas. Vi är en del av framtiden.

Palle Borgström,

LRFs förbundsordförande

LÄS MER: Palle Borgström: ”Vildsvinsförvaltningen har misslyckats”LÄS MER: Palle Borgström: Byta personal en av många risker

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen