Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 20 november 2020

Utredaren har tappat kursen

I veckans krönika skriver LRF:s förbundsordförande Palle Borgström att han är orolig för att skogsutredningen går vilse och i stället för att förstärka äganderätten, försvagar den.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Palle Borgström, LRFs förbundsordförande
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande FOTO: Stig Hedström

I och med Januariavtalet tillsattes en rad utredningar. Många av dem såg LRF som positiva, ett exempel är Skogsutredningen. Regeringens uppdrag till utredaren var tydligt och sammanfattningen till direktivet lyder: ”En särskild utredare ska undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi…”

Självklart är LRF positivt till en utredning som syftar till att stärka äganderätten, men vi är väldigt bekymrade över den riktning som utredningen nu tagit. Utredaren har tappat kursen och därmed riskerar utredningen att landa i slutsatser som istället för att stärka äganderätten, försvagar den.

Utredningar tillsätts ofta innan regeringen lägger fram ett lagförslag. De är alltså en beställning från de folkvalda och utredaren är satt att följa direktiven. Oavsett vilken uppfattning utredaren och andra aktörer har, är det regeringens beställning man ska leverera på. Utvecklingen är bekymmersam när utredare har den grad av frihet att de kan göra avsteg från utredningens ursprungliga syfte. Detta problem ser vi inte bara inom Skogsutredningen, utan även inom artskyddsutredningen och strandskyddsutredningen.

En annan aktuell utredning är Miljötillståndsutredningen där LRF har unikt stor expertis. Men trots det är inte LRF en av deltagarna i expertgruppen. Detta ifrågasätter vi skarpt då miljöprövningarna faktiskt är en av de begräsningar som finns för att vi bönder ska kunna leverera på målen i den nationella livsmedelsstrategin.

LRFs roll här är väldigt viktig och vi lägger mycket energi på att se till att utredarna håller sig till uppdraget. Att de inte gräver för djupt i detaljer, utan håller sig till det stora strategiska uppdrag som de har givits. Det kan tyckas banalt att en del av vårt arbete handlar om att se till att utredare sköter sitt jobb och inte om konkreta inspel till själva utredningen. Att vi gör det, är dock av största vikt för LRFs medlemmar då utredningarna med hög sannolikhet kommer att forma den framtida politiken.

Antalet utredningar som tillsattes efter Januariavtalet är omfattande. Av den anledningen är det mycket underligt att utredare tillåts kringgå de direktiv som regeringen gett dem från början. Det är ett slöseri med tid och en förlorad framtida förändring då utredningarna i slutändan riskerar att inte svara på det syfte som var anledningen att de tillsattes från början.

Palle Borgström,

LRFs förbundsordförande …

LÄS MER: Detta händer i djurrättsaktivistfråganLÄS MER: Palle Borgström: Svenska bönder är en del av framtiden

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen