Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 26 maj 2019

Vad är hållbart jordbruk?

Det är dags att slå hål på den gamla sanningen att ”alla vill ha förändring men ingen vill förändras”, nu när de gröna näringarna faktiskt är nyckeln till hela samhällets omställning.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Hilda Runsten, enhetschef Energi & miljö, LRF
Hilda Runsten, enhetschef Energi & miljö, LRF FOTO: Johanna Norin

Nästan dagligen får LRF frågor om hållbarhet och klimat. Hur ska man äta? Och hur hållbart är det svenska jordbruket? Vårt svar är både långt och ingående, eftersom det vilar på fakta, vilket är en nackdel i tider när svar ska vara korta och känslobaserade.

Samtidigt vet vi att LRFs linje, att luta sig mot beprövad vetenskap, faktiskt lönar sig i längden. Vi har enormt hög trovärdighet hos allmänhet och beslutsfattare.

En hissvariant till svar som visserligen kräver mer förklaringar, men ändå brukar fungerar bra för att få lyssnarens öra är dessa fyra punkter:

1. De globala klimatutsläppen består till mer än 70 procent av fossila utsläpp, utsläpp som dessutom ökar.

2. Svenskt jordbruk är enligt Naturvårdsverkets så kallade Prince-rapport det mest klimat- och miljösmarta i världen.

3. Globala och nationella siffror och slutsatser kan inte blandas. Kött som produceras på bekostnad av biologisk mångfald i till exempel Brasilien, och kött som bidragit till biologisk mångfald i Sverige är helt olika produkter.

4. De gröna näringarnas betydelse för de ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet är större än bara dess produkter. Det är förutsättningen för en livskraftig landsbygd och många andra näringars möjlighet att utvecklas och blomstra.

All livsmedelsproduktion medför miljöpåverkan, positiv och negativ. Många av de miljöer vi i dag betraktar som värda att bevara är skapade av dåtidens jordbruk, och innebar när de bildades en stor förändring av landskapet. Något vi tenderar att glömma bort. Ett hållbart jordbruk som ska föda en växande befolkning handlar inte om att backa till någon form av historiskt stadium, något vi kan ”bevara” oss tillbaka till. Vi är helt enkelt för många på planeten för att välja den vägen.

Sannolikt behöver vi i stället fullt ut nyttja ny teknik, digitaliseringens möjligheter, en kombination av nya och beprövade metoder och nya resurseffektiva energilösningar. Det är i dag stor skillnad i miljöprestanda mellan gårdar, vilket är intressant att titta närmare på.

För att klara anpassningen till ett förändrat klimat, öka produktionen av biomassa och samtidigt vända den i dag negativa utvecklingen för biologisk mångfald kommer vi att behöva nya modeller. Det är dags att slå hål på den gamla sanningen att ”alla vill ha förändring men ingen vill förändras”, nu när de gröna näringarna faktiskt är nyckeln till hela samhällets omställning.

Hilda Runsten

enhetschef Energi & miljö, LRF

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen