Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 24 september 2017

Vad händer med stugan om jag säljer marken?

På min mark står det en stuga som tillhör en annan familj. De fick tillåtelse att bygga stugan för cirka 50 år sedan. Varken den som gav dem tillåtelse eller den som fick tillåtelse lever i dag och det finns inga papper eller något annat som styrker det. Vad händer om jag säljer fastigheten? Kan jag säga att antingen tar ni bort stugan eller så säljs den med fastigheten?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

JURISTENS SVAR: Stugan kommer inte att säljas tillsammans med fastigheten. Orsaken är att det är någon annan än markägaren som har byggt den. Det är därför en byggnad på ofri grund och lös egendom.

Eftersom stugan uppfördes med tillåtelse från dåvarande markägare står den på marken med stöd av någon sorts nyttjanderätt. För att få veta vad som gäller för nyttjanderätten gäller det att klargöra vilken sorts rättighet det är fråga om.

 Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult.
Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult.

Det vanligaste är att stugägaren har ett bostadsarrende. Det som utmärker ett bostadsarrende är dels att det finns ett skriftligt avtal, dels att det utgår en ersättning.

Kravet på skriftligt avtal har inte alltid funnits. Fram till första juli 1968 var det möjligt att ha muntliga bostadsarrenden. Eftersom stugan i ditt fall byggdes för ca 50 år sedan kan det alltså räcka med att det någon gång har betalats ersättning till markägaren för att det ska vara ett bostadsarrende.

Om det är ett bostadsarrende gäller avtalet fem år i taget från den 14 mars 1969. Nästa gång arrendeperioden går ut är i så fall den 13 mars 2019. Avtalet kan sägas upp, antingen för upphörande eller för villkorsändring, med ett års uppsägningstid.

Bostadsarrendatorn har ett starkt besittningsskydd. Det medför att avtalet som absolut huvudregel kommer förlängas med ytterligare fem år men att det finns tillfälle att se över villkoren inför nästa arrendeperiod.

Om det däremot aldrig har betalats någon ersättning till markägaren är det troligen en allmän nyttjanderätt. Då finns inte alls lika mycket lagregler som det gör för bostadsarrenden, utan utgångspunkten är att det är parternas avsikt med avtalet som avgör villkoren.

En bestämmelse som dock är av intresse är att det finns en maxtid på 50 år för avtal som inte har ingåtts för någons livstid. Kruxet är förstås att om ingen vet när avtalet ingicks är det också svårt att veta när de 50 åren har gått.

Bästa alternativet för att komma runt alla oklarheter brukar vara antingen att stugägaren friköper och styckar av en tomt eller att markägaren löser in byggnaden.

Jessica Wieslander

Jurist på LRF Konsult

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen