Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 14 maj 2018

Vad innebär grannens servitut för mig?

Fråga: Jag har en väg på min mark som grannen har servitut för att använda. Vad innebär det egentligen för mig? Kan jag aldrig stänga av vägen, ens om jag behöver reparera den?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult.
Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult.

Svar: Det uppstår ofta frågor om vad som gäller när ägaren till tjänande fastighet – alltså den fastighet där vägen finns – beter sig på ett sätt som försvårar för ägaren till härskande fastighet att använda sig av sitt servitut.

Nu har det kommit ett avgörande från Högsta domstolen som är vägledande.

Målet handlar om en fastighetsägare som har servitutsrätt att använda en väg på den tjänande fastigheten för att ta sig till allmän väg. Även tjänande fastighet har rätt att använda vägen.

På den tjänande fastigheten finns en ridskola som varje dag stänger av vägen med två grindar för att låta ett större antal hästar passera. Avstängningen görs tre gånger per dag. Varje gång är vägen avstängd i max 15 minuter. Under den tiden får fastighetsägaren använda alternativa vägar.

Fastighetsägaren tyckte att avstängningen hindrade honom att utöva sitt servitut och vände sig till domstol för att få bort grindarna.

Fallet gick hela vägen upp till Högsta domstolen som förklarar ganska utförligt hur man ska resonera kring innehållet i ett servitut och hur mycket hinder man ska behöva tåla.

Domstolen inleder med att slå fast att hinder som kvantitativt eller kvalitativt är mer betydande inte kan godtas.

Det måste också finnas ett legitimt behov av en hindrande åtgärd för att åtgärden ska behöva tålas och att åtgärden inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med den.

I fallet med ridskolan var det av avgörande betydelse att både härskande och tjänande fastighet har rätt att använda vägen. Därför ligger det så att säga inbyggt i servitutet att det kan komma att uppstå konkurrenssituationer.

Eftersom avstängningen pågår en kortare tid varje gång och det finns alternativa vägar att använda kommer domstolen fram till att det är fråga om begränsade olägenheter som ägaren till härskande fastighet skäligen bör tåla.

I linje med det skulle jag säga att det en rimlig åtgärd att stänga av en väg den tid det behövs för att utföra nödvändiga reparationer, men att ägaren till den härskande fastigheten naturligtvis måste få information om saken i förväg så att han kan anpassa sig efter det tillfälliga hindret.

Jessica Wieslander, jurist LRF Konsult

jessica.wieslander@lrfkonsult.se

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen