Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 4 juni 2018

"Vem äger sjöboden som jag ska bygga?"

Jag har ett gammalt servitut på en grannes mark gällandes en brygga. Nu har jag frågat markägaren om lov att söka bygglov för sjöbod och det var inget problem, men han och jag vill reda ut äganderätten till boden i framtiden? Vad är brukligt att göra i sådana här fall? Jag vill ju att boden för alltid ska tillhöra min fastighet.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jessica Wieslander, jurist LRF Konsult.
Jessica Wieslander, jurist LRF Konsult. FOTO: Mostphotos/montage

Det vanligaste är tyvärr att man inte tänker så långt som du gör, utan nöjer sig med att ha fått markägarens tillstånd och ett bygglov. För säkerhets skull ska jag tillägga att det inte räcker med bygglov när det gäller en sjöbod. Det behövs också strandskyddsdispens i de allra flesta fallen.

När det kommer till äganderätten är det i och för sig så att en byggnad som någon annan än markägaren har uppfört inte kommer att bli något tillbehör till fastigheten som den står på, utan det är en byggnad på ofri grund som tillhör den som har byggt den.

En byggnad eller annan anläggning som du uppför utanför din fastighet blir dessutom tillbehör till din fastighet, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövning av servitut till förmån för fastigheten.

En servitutsrätt är förenad med äganderätten till den härskande fastigheten och följer den härskande fastigheten när denna övergår på en ny ägare. Om du i stället skulle uppföra sjöboden utan servitut, med stöd av en allmän nyttjanderätt eller ett arrende kommer äganderätten att vara knuten till dig som person och då måste du överlåta sjöboden specifikt när du säljer din fastighet. Du måste också försäkra dig om att grannen samtycker till att nyttjanderätten eller arrendet överlåts på någon annan.

Kravet för att sjöboden ska bli ett tillbehör till din fastighet och med automatik alltid följa med äganderätten till fastigheten är alltså att det finns ett klart och tydligt servitut som innefattar rätten att uppföra och bibehålla en sjöbod. Det kan också vara bra att skriva att sjöboden får underhållas och förnyas. Om markägaren så önskar kan det vara lämpligt att begränsa sjöboden till en viss storlek. Självklart ska det också framgå på vilken plats, eller inom vilket område, sjöboden får uppföras.

Du skriver att du har ett gammalt servitut för brygga. I ändamålet brygga ingår inte som ett normalt inslag att uppföra en sjöbod. Därför behöver ni ett nytt avtal för själva sjöboden.

För att säkerställa att sjöbodsservitutet verkligen kommer att följa med din fastighet bör du också ansöka om att avtalet skrivs in i fastighetsregistret.

Jessica Wieslander

jurist LRF Konsult

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen