Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 22 november 2021

Vi efterfrågar hållbar och trygg konkurrenskraft

Svenska lantbrukare vill vara en del av den nödvändiga omställningen, men matkrisen är här och nu. LRF kommer att välkomna alla goda krafter som vill bidra till stärkt konkurrenskraft i en snabb, men trygg, omställning, skriver Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Fredrik Sanberg/TT

Återigen är det politiska spelet i fokus i svensk politik. I skrivande stund undersöker Socialdemokraternas nya partiordförande möjligheterna att bilda en regering med kravställare både till höger och vänster

I regeringsförhandlingarna om strandskydd och skog har LRF varit försiktigt positiva till den uppgörelse som slutits. I vissa fall hade vi velat se mer. Vi ser att den fjällnära skogen har fredats och att frivillighet ska råda för avsättning av skog. Förslaget om strandskydd innebär ett steg i rätt riktning, bland annat gällande borttaget av strandskydd runt anlagda vatten, små sjöar och vattendrag. Det läggs nu ett stort ansvar på myndigheterna att besluten implementeras såsom politikerna avser.

Men bortom det politiska spelet pågår en matkris till följd av de höga insatsvarorna. I en aktuell beräkning kan LRF visa att kostnaderna för lantbrukare har ökat med  4,1  miljarder kronor på årsbasis, och då är växtskyddsmedel inte inräknat.

Den norska regeringen har redan agerat och gett jordbrukare ett kraftfullt krisstöd för att kompensera för de kraftigt höjda priserna.

LRF har efterfrågat liknande beslutsamhet från den nya svenska regeringen. Vi har presenterat ett förslag på ett hållbart krispaket som innehåller tillfälligt stöd till lantbruket, biopremie, investeringsstöd och en tillfällig justering av återbetalningen av dieselskatten.

I samband med vårt krispaket har vi pekat på vikten av en konsekvensanalys av politiska styrmedel för jord- och skogsbruket. Svenskt lantbruk ska inte konkurreras ut av matproduktion i andra länder som har sämre klimat- och miljöprestanda. En analys bör visa på behoven av fossilfria alternativ, exempelvis när det gäller drivmedel till traktorer och att elektrifiera processer och arbetsmaskiner.

Svenska lantbrukare vill vara en del av den nödvändiga omställningen, men matkrisen är här och nu. Därför måste vi agera mot kostnadsökningarna, och samtidigt orka lyfta blicken mot en fossilfri framtid.

LRF har krävt att en ny regering ska innehålla en landsbygdsminister. En ny minister har många uppgifter att ta tag i. Vi befinner oss mitt i de största och viktigaste EU-förhandlingarna kring jord och skog någonsin, samtidigt som ett nytt landsbygdsprogram står för dörren. LRF kommer att välkomna alla goda krafter som vill bidra till stärkt konkurrenskraft i en snabb, men trygg, omställning.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Krönika. Vi behöver en konkurrenskraftig omställning

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen