Kulturen visar vägen för träets möjligheter

Väldigt mycket i skogsbruket handlar just nu om destruktiva debatter. I stället behöver vi visioner och verktyg för att fortsätta utveckla skogsbruket och ta vara på möjligheterna, skriver Pär Fornling.

Skogsdebatten borde vara mer konstruktiv och handla om hur vi fortsätter utveckla skogsbruket och ta vara på möjligheterna, anser Pär Fornling.
Skogsdebatten borde vara mer konstruktiv och handla om hur vi fortsätter utveckla skogsbruket och ta vara på möjligheterna, anser Pär Fornling.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Framtiden heter Sara och finns i Skellefteå. Där reser sig nu ett kulturhus i massivt trä mot den norrländska himlen. Det är en imponerande och hoppingivande syn.

Bygget, som görs färdigt under året, blir en av världens högsta träbyggnader med 20 våningar. Leverantörer är ett par av landets främsta träföretag, Martinssons och Derome. De har satsat på ökad förädling för att möta framtiden, inte i första hand ökade volymer i sågverken, vilket annars är en patentmedicin i branschen. Ofta är det som att försöka springa ifatt sin egen skugga. Alltför stora volymer dåligt förädlade och konjunkturkänsliga trävaror skeppas ut från landet.

I Deromes fabriker görs färdiga husmoduler vilka staplas på varandra som legobitar till färdiga hus. Företaget bygger hela bostadsområden i egen regi. Martinssons var tidigt ute med massiva träväggar i KL-trä, korslimmat trä i flera lager. Det går åt massor av trä.

Det finns gott om andra idéer om nya produkter av trä, men ofta av marginell betydelse för råvarumarknaden. Det är förstås bra att använda ett förnybart material, men de sväljer inga volymer. Och volymer är bra, både för skogsbruket och för att mota klimateffekten genom att binda in mycket kol.

Kulturhuset Sara består av 10 000 kubikmeter KL-trä och 2200 kubikmeter limträ. Och det behövs den typen av långt förädlade produkter för att driva utvecklingen och hålla uppe betalningsförmågan för råvaran.

Flera träföretag arbetar nu med KL-trä, men Sverige var senfärdiga med att se möjligheterna. Exempelvis Österrike var långt längt före. Likväl inger trähusbyggandet hopp. Var femte ny lägenhet i flerbostadshus hade förra året en stomme av trä, vilket är en fördubbling på tio år. Det är en extra poäng att rekordbygget, med massor av synligt trä, är ett kulturhus och därmed en förenande kraft i samhället.

Väldigt mycket i skogsbruket handlar nu om destruktiva debatter. Polariseringen är lika djup som någonsin. I dagarna drar en kampanjen "Tyst skog" igång, i en annan del av debatten kallas bioenergi för "fejklösning" och elementära samband ifrågasätts genom alternativa sanningar. Det känns som att trampa vatten. I stället för att fastna i det träsket behöver vi visioner och verktyg för att fortsatt utveckla skogsbruket och ta vara på möjligheterna. I det perspektivet är Sara en påtaglig ledstjärna. Det behövs, inte minst i tider som dessa.

LÄS MER: Hållbart träbygge i Västerbotten

LÄS MER: Efterfrågan på korslimmat trä ökar - Södra dubblar produktionen