Kurt testar traktor med kabel

I vår ska en svensk kabelmatad eltraktor provas utanför Sala. Kabelhanteringen och drift med solel ska testas i praktisk drift.

JCB ombyggd kabelmatad eltraktor.
JCB ombyggd kabelmatad eltraktor. FOTO: KURT HANSSON

Även i Sverige gör man prov med kabelanslutna traktorer. Redan för ett sekel sen testade Asea och Kungl. Vattenfallsstyrelsen nätanslutna traktorer. Men billiga och energitäta flytande bränslen tog över. För sex år sedan började lantbrukare Kurt Hanson utanför Sala låta solel via kabel driva en traktor.

Elkabeln en utmaning

I vår ska han tillsammans med Sweco och SLU göra nya prov med en större kabelansluten traktor. Proven ska visa hur energitillförsel via kabel fungerar tekniskt, praktiskt och ekonomiskt. Effektbehovet vid fältarbeten är nämligen så stort att dagens batterier blir orimligt stora och dyra.

En utmaning är kabelhanteringen. Årets försök hos Kurt Hansson utanför Sala ska bland annat visa hur den 200 meter långa kabeln kan hanteras skonsamt men ändå så att traktorn är effektivt i fält. Målet är att mer än halvera energiåtgången, bibehålla kapaciteten i timmar per hektar berättar Gunnar Larsson, som leder projektet på SLU. Kraften tas från Kurts 6 solföljare, i andra hand från elnätet.

Kabelupptagare som på gödselspridare

Försökstraktorn är en JCB Fastrac från 2001 som fått en elmotor på 75 kW i frontlyften. Perkinsmotorn finns kvar för att göra jämförande försök och göra den enklare att transportera.

– Traktorn är lagom modern, i nyare maskiner hanteras så mycket information i CANbussen, maskinens interna datasystem, att det blir svårt att göra projekt oberoende av tillverkaren.

Testar i vår

Precis som med GridCON-plattformen är kabelvindan viktig för kraftöverföringen. Den svenska kabelupptagaren liknar de som hanterar slangen på slangmatade flytgödselspridare.

– Kabelvindan är monterad över hytten, säger Gunnar Larsson. I vår ska vi testa att allt fungerar som vi tänkt.