Kvarter helt i trä byggs i Stockholm

Efter mer än fem år av planer är det snart dags för byggstart för fyra bostadshus helt i trä intill nya Norra Stationsparken i Stockholm.

Snart är det byggstart för fyra bostadshus i trä intill nya Norra Stationsparken i Stockholm. (bilden visar ett annat hus)
Snart är det byggstart för fyra bostadshus i trä intill nya Norra Stationsparken i Stockholm. (bilden visar ett annat hus) FOTO: FREDFROESE

Byggherren Folkhems planer på ett kvarter helt i trä lanserades redan 2013. Fem år senare kommer detta bli verklighet.

– Detta blir Stockholms första stora trähusprojekt och i sin omfattning ett av de största i världen. Då trä är vårt enda förnyelsebara byggmaterial kan vi erbjuda stockholmarna två kvarter fulla med bostäder som byggs med begränsad påverkan på klimatet och i naturliga material, säger Anna Ervast Öberg, projektchef på Folkhem, till Vi i Vasastan.

Vikten en viktig aspekt

Eftersom husen byggs ovanpå tunnlar, så har viktaspekten varit en viktig anledning till att välja trä. Det högsta huset blir 13 våningar, vilket är klart högre jämfört med om de byggt i betong - då hade det bara blivit fyra våningar högt eftersom betong är fyra gånger tyngre än trä.

Byggstart i januari

Kvarteret, som kommer att bestå av 230 bostadsrätter och publika lokaler i bottenvåningarna, börjar byggas i januari nästa år. De första boende beräknas att kunna flytta in 2021, men redan under 2019 kommer bostäder att börja marknadsföras.