Kyckling från tre olika slakterier smittad av samma bakterie

I slutet av november kom rapporter om att ovanligt många insjuknat i magsjuka på grund av campylobacter i färsk kyckling. Nu är smittkällan funnen.

I slutet av november insjuknade ovanligt många i magsjuka på grund av campylobacter i färsk kyckling. Nu är smittkällan funnen.
I slutet av november insjuknade ovanligt många i magsjuka på grund av campylobacter i färsk kyckling. Nu är smittkällan funnen. FOTO: ISTOCK

Utbrottet av magsjukebakterien campylobacter hos människa, som startade i slutet av november, verkar bero på en och samma smittkälla inom produktionen av kyckling, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Utredningen från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att campylobakter i prov från sjuka människor och från kyckling från tre olika slakterier är i det närmaste genetiskt identiska, och därmed har samma ursprung.

Alla slakterierna hanterar kycklingar från uppfödare, som i sin tur fått fåglarna levererade från ett och samma kläckeri.

Åtta arbetare på slakteri sjuka

Ökningen av sjukdomsfallen kom samtidigt som rapporter om ovanligt hög förekomst av campylobacter i kycklingflockar.

Utbrottet upptäcktes i slutet av november då ett ökat antal sjukdomsfall jämfört med normalt rapporterades. Totalt registrerades under tre veckor närmare 300 fall, jämfört med motsvarande period 2017, då det rapporterades runt 150 fall. Dessutom insjuknade åtta personer som arbetar på kycklingslakterierna.

Utbrottet kan fortfarande pågå

Under vecka 52 återgick antalet till lägre nivåer, men det är fortfarande för tidigt att säga att utbrottet är över, då statistik över början av 2019 ännu saknas. Berörda myndigheter och kycklingbranschen fortsätter att utreda utbrottet och dess orsaker, för att det ska kunna stoppas.

FAKTA: Campylobacter

– Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Bakterien sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.

– Den vanligaste orsaken till att en människa smittas är via kyckling. Campylobacter är vanligare och förekommer i högre halter i färsk kyckling då bakterien är känslig för frysning och uttorkning.

– Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.

– De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En komplikation som kan förekomma är ledbesvär (reaktiv artrit).

Källa: Folkhälsomyndigheten

LÄS MER: Många sjuka av misstänkt smittad kyckling

LÄS MER: Svensk Fågel: Branschen gör enormt mycket